दक्षीण आफ्रिका दुसरे सुवातेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारीक वन डे क्रिकेटींत एके वटेन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आनी पाकिस्तान हे पंगड संघर्श करतना दिसतात, जाल्यार दक्षीण आफ्रिका पंगडा खातीर 350+ धांवड्यो म्हणल्यार हाताचे म्हेळ जाल्लो दिसता. क्विंटन डी कॉक आनी हॅनरीच क्लासेन हांच्या आक्रमक खेळीन परतून वानखेडे स्टेडियम गाजोवन सोडलें. बांगलादेशा आड 149 धांवड्यांनी झणझणीत जैत जोडून गुणतकट्यांत 8 गुणां सयत दुसरे सुवातेर उडी घेतली. न्युझिलॅण्डाचो पंगड तिसरे सुवातेर घसरलो.

टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेवपी आफ्रिकेन निर्धारीत 50 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 382 धांवड्यो केल्यो. ताका जाप दितना बांगालदेशाक 46.4 ओव्हरींनी सगल्यो विकेटी वगडावन 233 धांवड्यां मेरेन मजल मारली.

तनझिद हसन आनी लिटन दास हांणी 6 ओव्हरींनी 30 धांवड्यो करून सकारात्मकताय दाखयली. पूण, मार्को यान्सनान सेगीत दोन बॉलांचेर हसन (12) आनी नजुनल शांतो (0) हांका बाद करून बांगलादेशाचेर चेपण हाडलें. लिझाड विलियम्सान आठवे ओव्हरींत बांगलादेशाचो मुखेली शाकिब अल हसन (1) हाका बाद केलो. फाटोफाट, कोएत्झीन मुश्फिकर (8) हाका आनी कगिसो रबाडान लिटन दासाक (22) बाद करून बांगलादेशाचो अर्दो पंगड 58 धांवड्यांचेर तंबूंत धाडलो. हांगाच्यान बांगलादेशाचें पुनरागमन अशक्य आशिल्लें. तातूंत भर म्हणून केशव महाराजान मेहिदी हसन मिराझाक (11) बाद केलो.

महमुदुल्लाह आनी नसूम हाणें सातवे विकेटी खातीर 39 बॉलांनी 41 धांवड्यांची भागिदारी करून बांगलादेशाक शंबराचो आंकडो हुपून दिलो. कोएत्झीन ही जोडी फोडटना नसूमाक (19) बाद केलो. महमुदुल्लाहान 68 बॉलांनी अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. जैत निश्चीत नासलें तरी सगल्यो ओव्हरी खेळपाचो बांगलादेशाचो यत्न आशिल्लो. महमुदुल्लाह आनी हसन महमूद (15) हांणी 37 धांवड्यांची भागिदारी केली. अखेरेक ही जोडी रबाडान फोडली. ताणें हसनाक बाद केलो. महमुदुल्लाह फॉर्मांत आशिल्लो. ताणें 103 बॉलांनी शेंकडो पुर्ण केलो. अखेरेक 111 बॉलांनी 11 चवके आनी चार सक्यांचे मजतीन 111 धांवड्यो करून कॅच बाद जालो.

बांगलादेशाचो पुर्ण डाव 46.3 ओव्हरींनी 233चेर सोंपलो आनी आफ्रिकेन 149 धांवड्यांनी जैत जोडलें.

ते पयलीं आफ्रिकेन 35 धांवड्यांचेर दोन विकेटी वगडायिल्ल्यो. पूण, क्विंटन डी कॉक आनी एडन मार्करम (60) हाणें तिसरे विकेटी खातीर 131 धांवड्यांची भागिदारी केली. डी कॉक आनी हॅनरीच क्लासेन हाणें चवथे विकेटी खातीर 87 बॉलांनी 142 धांवड्यो केल्यो. डी कॉकान 140 बॉलांनी 15 चवके आनी सात सक्यांचे मजतीन 174 धांवड्यो केल्यो. क्लासेनान 49 बॉलांनी दोन चवके आनी आठ सक्यांचे मजतीन 90 धांवड्यो करून कॅच बाद जालो. ताणें मिलरा वांगडा 25 बॉलांनी 65 धांवड्यो केल्यो. मिलरान 15 बॉलांनी 34 धांवड्यांची खेळी करून आफ्रिकेक 5 बाद 382 धांवड्यां मेरेन व्हेलो.