थिये लाला की बस्तींत भाडेकार पडटाळणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोलवाळ पुलिसांची मोहीम

म्हापशें: कोलवाळ पुलिसांनी औचितवाडो थिवी हांगासरल्या लाला की बस्तींत भाडेकार पडटाळणी मोहीम राबयली. हातूंत सुमार 60 भाडेकारांची नोंद पुलिसां कडेन नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें. ह्या भाडेकारां सयत तांच्या घर धनयांची चवकशी पुलिसांनी मोहिमे खाला केली.

थिवीतल्या लाला की बस्ती ह्या गल्लींत व्हड प्रमाणांत भाडेकार रावत आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळिल्ली. ते प्रमाण शेनवारा सकाळीं कोलवाळ पुलिसांनी पांच पुलीस पंगड तयार करून ही भाडेकार पडटाळणी (टेनंन्ट व्हेरिफिकेशन) मोहीम हातांत घेतली.

गोंयांत घडपी गुन्यांवकारी घडणुकां मदीं गोंया भायल्यांचो वांटो चड आशिल्ल्याचें मुखार आयलां. खूबशे फावटी घर धनी थळाव्या पुलीस स्टेशनार भाडेकारांची म्हायती दिनात. हातूंतल्या कांय भाडेकारांचो उपरांत गुन्यांवांनी आस्पाव आसता. हाची खबरदारी घेवन सद्या गोंय पुलिसां कडल्यान भाडेकार पडटाळणी मोहीम सुरू आसा. हेच फाटभुंयेर कोलवाळ पुलिसांनी ही मोहीम राबयली.

लाला की बस्तींतल्या सुमार 300 परस चड घरांतल्या भाडेकारांची तपासणी केली. हे बस्तींत सुमार 800 लोकवस्ती आसा. ह्या वेळार 60 जाणांनी भाडेकार पडटाळणी अर्ज भरून पुलिशेंत म्हायती जमा करूंक नाशिल्ली. हातूंत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अस्तंत बंगाल आनी उत्तर कर्नाटक ह्या राज्यांतल्या लोकांचो वांटो आशिल्लो. संबंदितांक पुलीस स्टेशनार हाडून सगल्यां कडल्यान पुलिसांनी भाडेकार पडटाळणी अर्ज भरून घेतलो.

तशेंच संबंदीत घर धनी, हॉटेल-गेस्ट हावस धनी, कंत्राटदारांक आपल्या कर्मचाऱ्यांचो भाडेकार पडटाळणी अर्ज येता त्या 24 वरांत भरून दिवपाचे निर्देश लेगीत पुलिसांनी दिले. मजगतीं, पुलीस निरिक्षक सोमनाथ माजीक उपनिरिक्षक मंदार परब, कुणाल नायक, सुशांत सांगोडकार, सहाय्यक उपनिरिक्षक रामचंद्र सावंत आनी पुलीस कर्मचाऱ्यांनी हे मोहिमेंत वांटो घेतलो.

ही भाडेकार पडटाळणी मोहीम लोकां मदीं जागृताये खातीर आशिल्ली. फुडारांत एखाद्रो गुन्यांव घडल्यार ह्या पडटाळणी अर्जांतल्यान दुबावीत गुन्यांवकाराक धरपाक मजत मेळूंक शकता. कांय जाण हे अशा वस्त्यांनी आलाशिरो घेतात. तशेंच खूबशे फावटी दुबावीत हे स्थलांतरीत आशिल्ल्याची कांय प्रकरणांतल्यान मुखार आयलां. लोकांनी आपल्या भाडेकारांची म्हायती पुलिसांक दिवन सहकार्य करचें अशें आवाहन पुलीस निरिक्षक सोमनाथ माजीक हांणी केलां.