थिये ग्रामसभा: बस स्टॉपां वयल्या जायरातींच्या दरांत वाड करपाचो निर्णय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें, प्रतिनिधी: थिये देखरेख आनी जायरातीं खातीर दिल्ल्या बस स्टॉपां वयल्या जायरातींच्या दरांत वाड करपाचो निर्णय ग्रामसभेंत घेतलो. तशेंच पंचायत परवानगी नाशिल्ल्यान जायरात होर्डिंगांचेरूय दंड घेवपाचो थाराव मांडलो.
सरपंच अर्जुन आरोसकार हांचे अध्यक्षतेखाला ही ग्रामसभा जाली. ह्या वेळार पंचायत सचीव आनी पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले.
फाटले ग्रामसभेच्या मंजूरी खातीर दवरिल्ल्या इतिवृत्तांताचेर ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतलो. उक्तो जागो, भाडेकारांची तपासणी आनी हेर विशयांचेर संबंदीत मुद्दे हातूंत नोंद करूंक नाशिल्ल्यान ग्रामस्थांनी हुस्को उक्तायलो.
हाचेर पंचायत सचिवांनी स्पश्टीकरण दितना हे मुद्दे सभेच्या विशयां मदलो भाग न्हय आनी ते इतिवृत्तांत बरोवपाक मेळनात. तशेंच सरपंचांनी तेन्ना स्पश्ट केल्लें, अजेंडा भायले मुद्दे नोंद करचे नात म्हणून. तरीय कांय ग्रामसभा वांगड्यांनी हाका आक्षेप घेतलो.
ग्रामस्थ रॉबर्ट कुलासो हांणी हे मुद्दे मांडटना म्हणलें, उदरगतीच्या मुद्द्यां विशींची प्रस्ताव न्हयकारिल्ल्यान आपल्याक अजाप दिसता. हे विशीं आपूण वरिश्ठां कडेन जाप मागतलों. आपणें ग्रामसभेचे उदरगती खातीर प्रस्ताव मांडिल्लो. तो न्हयकारलो.
सरपंच आरोसकार हांणी, हाी प्रस्ताव थारावीक नाशिल्ल्यान तो भायर मारलो अशें सांगलें.
कुलासो हांणी गांवच्या बस स्टॉपाचेर केल्ल्या जायरातीं विशीं सरपंचाक प्रस्न विचारलो. तशेंच ह्या जायरातींचो पंचायतीक महसूल मेळटा? असो प्रस्न उक्तावन हे बस स्टॉप ग्रामस्थांच्या बर्‍या खातीर २०० चौरस फूट जाग्यार उबारल्यात. अशें तांणी म्हणलें.
हे बस स्टॉप पंचायतीचे न्हय. जाल्यार पंचायतीन संबंदीत एजन्सीक जायरात करपा खातीर परवानो दिला. ते पंचायतीक ८४०० रूपया वर्सुकी शुल्क दितात अशें सरपंचान सांगलें.
रॉबर्ट कुलासो हांणी, गांवाक दिल्ली पार्टेबल मॉर्ग फ्रीझर ही पेटी मोडल्या. ती वॉरंटीचेर आसा असो प्रस्न हाजीर केलो.
ही समस्या आपल्या निदर्शनाक कोणेंच हाडूंक ना. अशी समस्या आसल्यार फ्रीझरची वॉरन्टी प्रमाण दुरुस्ती करतले अशी जाप सरपंचान दिली.
मुखेल रस्त्या वयले स्पिड ब्रेकर आनी झेब्रा क्रॉसिंगचो प्रस्न मांडलो. हे विशीं फायलची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्यान मागीर जिल्होधिकार्‍यां कडेन मंजुरी खातीर धाडटले. तशेंच फुटबॉल मैदान नितळ करतले अशें आस्वासन सरपंच आरोस्कार हांणी दिलें.