तेलंगण पुलिसांनी गोंयच्या नायट क्लबाच्या धनयाक केली अटक

ताब्यांत घेतले उपरांत हणजूण पुलीस स्टेशनार स्टिव्ह डिसाेझाची चवकशी करतना तेलंगण पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आंतरराज्य ड्रग्ज तस्करी प्रकरण; ट्रांझीट रिमांडाचेर आयज निवाडो

म्हापशें: आंतरराज्य ड्रग्ज तस्करी प्रकरणांत वागातोर-हणजूण्यां हिलटॉप नायट क्लबाचे धनी दुबावीत जॉन स्टिफन डिसोझा उर्फ स्टिव्ह हाका तलंगणा पुलिसांनी अटक केली. स्टिव्ह हाची भलायकी इबाडिल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. हे खातीर हैद्राबाद शार पुलिसांक आपले बरोबर ताका व्हरूंक मेळ्ळें ना.

गोंय ते तेलंगण ड्रग्ज तस्करी प्रकरणांत फाटल्या म्हयन्यांत हैद्राबाद पुलिसांनी वट्ट 174 जाणां आड गुन्यांव दाखल केला. ह्या प्रकरणांत प्रितेश बोरकार (हणजूण) ह्या दुबावीत ड्रग्ज पॅडलर्साक हैद्राबाद नार्कोटीक सक्तवसुली विभाग आनी ओस्मानिया युनिव्हर्सिटी पुलिसांनी अटक केल्ली. दुबावीत बोरकार हाणें कबुली जबाबांत हणजूणच्या कांय ड्रग्ज तस्करांची नांवां उक्तीं केल्लीं.

हातूंत गोंयच्या स्टिव्ह उर्फ जॉन स्टिफन डिसोझा, एडवीन नूनीस, मंजूर अहमद, तुकाराम साळगांवकार, विकास नायक, रमेश चव्हाण हांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या दुबावितांक अटक खातीर तीन दिसां पयलीं तेलंगण पुलिसांचो पंगड गोंयांत दाखल जाल्लो.

बुधवारा सकाळीं तेलंगण पुलीस पंगडान गोंय पुलिसांच्या आदारान दुबावीत स्टिव्ह डिसोझाक तांच्या रावत्या घरांतल्यान ताब्यांत घेतलो. ताका हणजूण पुलीस स्टेशनार हाडून हैद्राबाद शार पुलिसांनी रितसर अटक केली.

उपरांत ताच्या हड्ड्यांत दुखूंक लागिल्ल्यान ताका म्हापशेंच्या जिल्हो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो. थंय डिसोझाचेर उपचार सुरू आसात. जाल्यार वयले हेर दुबावीत सद्या भुंयगत जाल्यात ताचो सोद पुलीस घेतात.

दुबाविताक तेलंगणांत व्हरपा खातीर हैद्राबाद पुलिसांनी दनपारां ट्रांझीट रिमांडा खातीर म्हापशेंच्या पयलो वर्ग न्यायालयांत अर्ज दाखल केला. ताचे पयलींच स्टिव्ह डिसाेझाची भलायकी इबाडली. ताका लागून ताका हॉस्पिटलांत दाखल केला. हैद्राबाद पुलिसांनी दुबावीत हॉस्पिटलांत उपाचर घेत आशिल्ल्याची म्हायती न्यायालयाक दिली. ताचे गैरहाजेरींत सुनावणी जाली.

न्यायालयान सरकारी पक्षाक दुबाविताच्या भलायकीचो तपशील दिवपी म्हायती अहवाल दोतोरां कडल्यान घेवपाची सुचोवणी केली, आनी ह्या ट्रांझीट रिमांडाची सुनावणी न्यायालयांन आयज (बिरेस्तारा) दनपार मेरेन तहकूब केली.

दोतोरांनी दुबावीत स्टिव्ह डिसोझा वैजकी नदरेन घटमूट नाशिल्ल्याचें म्हणलां. हो वैजकी अहवाल दोतोरांक न्यायालयांत सादर करपाचे निर्देश न्यायालयान दिल्यात. ह्या अहवाला उपरांत न्यायालय वयल्या ट्रांझीट रिमांडाचेर आपलो आदेश दितलें.

दुबावीत डिसोझाचेर हालींच शस्त्रक्रिया जाल्या. पुलिसांनी अटक केल्ल्यान ते भियेले आनी तातूंत ताची भलायकी अचकीत इबाडिल्ल्याची म्हायती गोपां कडल्यान मेळ्ळी.

न्यायालयांत दुबावीत स्टिव्ह हाचे वतीन अ‍ॅड. अरूण ब्राझ डिसा हांणी युक्तीवाद केलो. तेलंगणा पुलिसांनी वॉरंटा बगर आपल्या अशिलाक अटक केल्या. मुळांत खंयच्या आदाराचेर आपल्या अशिलाक हैद्राबाद पुलिसांनी अटक केली ताचे मुळावें स्पश्टीकरण न्यायालयाक दिवचें. मुळावे पुरावे नासतना ही बेकायदो अटक केल्या असो आरोप तांणी केलो. तशेंच आपलो अशील वैजकी नदरेन घटमूट नासून न्यायालयान हाची दखल घेवन हो अर्ज भायरावचो अशी विनंती अ‍ॅड. डिसा हांणी न्यायालया कडेन केली.