तुरदाळ पेड्डेर जावपाक तेन्नाचो मंत्रीय जापसालदार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विजय सरदेसायः केंद्रीय तपास यंत्रणे वरवी स्वतंत्र चवकशेची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः कोरोना काळांत 241 टन तुरदाळ पेड्ड्यार जावपाक खात्याचो एक अधिकारी जापसालदार ना. खात्याचे तेन्नाचे मंत्री ताका तितलेच जापसालदार आसात. ताका लागून जापसालदार मंत्र्याचेर कारवाय करची, अशी नेटाची मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीन तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षा वतीन शेनवारा पत्रकार परिशद घेवन केली.

हे बाबतींत केंद्रीय तपास यंत्रणे वरवीं स्वतंत्र चवकशी करची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी केली. गोवा फॉरवर्ड पक्षा वतीन प्रधानमंत्र्यांक पत्र बरयतलों. जाल्यार हे विशीं म्हायती हक्क कायद्या खाला म्हायती मेळोवन सरकाराचीं कारस्थानां उक्ताडार हाडटले, अशें गोंय काँग्रेस पक्षा वतीन म्हणलां.

पेड्डेर तुरदाळ विशीं कारवाय केली अशें दाखोवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान खात्याचे तेन्नाचे संचालक सिद्धीविनायक नायक हांकां निलंबीत केला. सरकारान तांकां फक्त बळीचो बकरो केला. हाका जापसालदार तेन्नाचे नागरी पुरवण मंत्री आसा. तांणी कोरोना काळांत इतलो तुरदाळ सांठो मागयिल्लो. पूण ती तुरदाळ कोरोना काळांत लोकां मेरेन पावयिल्ली जाल्यार ताचो लोकांक फायदो जावपाचो. ह्या सगळ्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावप गरजेचें आसा, अशें सरदेसाय हांणी सांगलें.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांत गोंय खूब फाटीं आसा. गोंयांत अन्न सुरक्षा कायद्याचें योग्य पालन जायना. राज्यांत धान्य पुरवण सुरक्षीत दवरचे खातीर योग्य अशें गुदांव नात. तशेंच समाजीक साधनसुविधा नात. तेचवरी अन्न सुरक्षा आयोग गोंयांत ना. ताका लागून अशे प्रकार घडटात. मुख्यमंत्री डबल इंजीन सरकाराचीं बातां मारतात, पूण गोंय सरकाराचें इंजीन पेड्डेर जालां, अशें सरदेसाय हांणी सांगलें.

‘जिखिल्ले उमेदवार आपले म्हणपाची भाजपाक संवय’

वेंचून आयिल्ले सगळे उमेदवार हे आपलेच, अशें म्हणपाची भाजपाक संवय आसा. हेच खातीर पंचायत वेंचणुकेंत वेंचून आयिल्ले उमेदवार हे भाजपा आपलें म्हणटा. खूबशो पंचायती ह्यो सरकारा वटेन आसतात, कारण पंचायतींक निधी जाय आसता. हाकाच लागून हाचें स्रय भाजपान घेवचें न्हय. फाटले वेंचणुकेंत भाजपाक फक्त 33 टक्के मतां पडिल्लीं हें भाजपान विसरचें न्हय. हेच खातीर भाजपा लोकांक हांयसां दाखोवन आपल्या पक्षांत हाडटा, अशेंय आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें.