तुयेंचें 62 कोटींचे हॉस्पिटल केन्ना सुरू जातलें?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें, प्रतिनिधी : आदले मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी शंभर खाटांचे तुयेंचें हॉस्पिटल उबें केलें. इमारत जाल्या. मात वेगवेगळ्या प्रकारांच्यो ओपीडी, विभाग, साधनसुविधा मात फाटल्या सात वर्सांत सुरू जावंक नात. 62 कोटी रुपया हे इमारतीचेर खर्च जाल्यात. विधानसभा वेंचणुकेचे पयलीं मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी डायलेसिस युनिट सुरू केलें. पूण उपरांत एकूच विभाग सुरू जावंक ना. फर्निचर, गरजेचे दोतोर, नर्शी हांची नेमणूक अजून जावंक ना. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे येत्या दिवाळे कडेन तरी हें हाॅस्पिटल सुरू करतले काय, असो प्रस्न गोवा फाॅरवर्डाचे फुडारी दीपक कळंगुटकार हांणी केला.


खाटो हाडल्यात त्यो कळमेवपाची भिरांत आसा. कांय कडेन पोरणेंच सामान वापरप चालू आसा. इमारती भायर गल्ल वाडलां. हें हाॅस्पिटल नोव्हेंबरांत सुरू जातलें, अशें सरकारान सांगलां. अतिरिक्त 11 कोटी ह्या इमारती खातीर मंजूर केल्यात. मात ते खातीर इलेक्ट्राॅनिक सामुग्री लागता, ती अजून येवंक ना. भलायकी खात्यान हाचे कडेन लक्ष दिवचें, अशें कळंगुटकार हांणी आवाहन केलां.