तियात्रिस्तांक पर्यायी सुवात दिवची

पत्रकार परिशदेक हाजीर आशिल्ले मरिनो रिबेलो, सावियो कुतिन्हो, कॅ. विरियातो फर्नांडीस आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काँग्रेसः इफ्फी खातीर मडगांवचें रवीन्द्र भवन कार्यावळींक बंद

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या नांवा खाला मडगांवचें रवीन्द्र भवन तियात्रिस्तां खातीर बंद दवरतले. हाका लागून तियात्रिस्तांक व्हड अर्थीक लुकसाण जातलें. ते खातीर एक तर रवीन्द्र भवन उपलब्ध करून दिवचें वा दुसरी पर्यायी सुवात उपलब्ध करून दिवची, अशी मागणी काँग्रेसी वतीन केल्या.

दक्षीण गोंय जिल्हो काँग्रेस कार्यालयांत काँग्रेसी वतीन पत्रकार परिशद घेतल्ली. रवीन्द्र भवन म्हयनोभर थळाव्या कार्यावळीं खातीर बंद आसतलें. हो निर्णय फाटीं घेवचो, अशी ह्या वेळार मागणी केली.

पत्रकार परिशदेक काँग्रेस फुडारी मरिनो रिबेलो, कॅ. विरियातो फर्नांडीस, सावियो कुतिन्हो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या. ताका लागून विवीध विशय घेवन लोकां मदीं जनजागृती करपी तियात्रिस्तांचो सरकाराक भंय दिसता, अशें दिसतां. तेच खातीर तांकां आडावपाक इफ्फीचें कारण सांगून रवीन्द्र भवनांतली सुवात उपलब्ध करून दिनात, असो आरोप मरिनो रिबेलो हांणी केलो.

कलाकारांक त्रास दिवपाचोच हो प्रकार आसा. कला अकादमीचें कितें जालां, हें सगळ्यां मुखार आसा. आतां मडगांव रवीन्द्र भवनाचेंय तशेंच कितें करपाचो भंय आसा, अशेंय रिबेलो हांणी सांगलें. तियात्रिस्तांक तियात्र सादरीकरण केल्ल्यान कांय पयशे मेळटात. खूबशा जाणांचो होच उत्पन्नाचो स्रोत आसा. ते खातीर म्हयन्याभरांत तियात्रिस्तांचें कितलें लुकसाण जातलें, हाचो सरकारान विचार करपाची गरज आसा. नोव्हेंबर हो तियात्रिस्तांचो अर्थीक उत्पन्नाचो म्हयनो आशिल्ल्यान ह्या म्हयन्यांत सभाघर बंद दवरप चुकीचें आसा. ते खातीर तांकां म्हयन्याभरा कातीर दुसरी कडेन सुवात उपलब्ध करून दिवची वा उण्यांत उणे शेनवारा आनी आयतारा सभाघर उपलब्ध करून दिवचें, अशी नेटाची मागणी सावियो कुतिन्हो हांणी केली.

इफ्फीचो गोंयाक कुस्कुटाचोय फायदो नाः कॅ. विरियातो फर्नांडीस

तियात्र आनी नाटक हे गोंयकारांचें भावना अभिव्यक्त करपाचें माध्यम आसा. तियात्रांतल्यान समाजांत कितें चल्लां, ताची म्हायती लोकांक दितात, तांकां जागृत करतात. मात, मडगांवच्या रवीन्द्र भवनांतल्या इफ्फीच्या कामाचें कारण दिवन तियात्रिस्त आनी कलाकारांची माची बंद केल्या. हाचेर परतून विचार करपाची गरज आसा. इफ्फीचो गोंयाक मातूय फायदो ना. फक्त हॉटेलवाल्यांक इल्लो वेवसाय मेळटा, तितलोच कितें तो फायदो. हेर कुस्कुटाचोय फायदो ना, अशें कॅ विरियातो फर्नांडीस हांणी सांगलें.