ताळो दुखता? बेगीन उपाय करात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाटल्या कांय दिसां सावन ताळो दुखता जाल्यार ताचे कडेन आडनदर करची न्हय. तुमचे कुडीचेर धोक्याचे बॅक्टेरियाचो हल्लो जाल्ल्याचीं हीं लक्षणां जावं येता. ही परिस्थिती तुमचे कुडीक संसर्ग जाला आनी एलर्जी जाल्ल्याचें दाखोवन दिता. अशा वेळार ताचे आड जतनाय घेवप गरजेचें. ताळो दुखपाक कितें कारण आनी ताचेर उपाय कितें हें पळयात.
दोतोरांच्या म्हणण्या प्रमाण, ताळो दुखपाचीं कारणां म्हळ्यार गळ्याकसुज येवप आनी कांय प्रकरणांत जोर येवप अशीं आसात. ताळो दुखप चड काळ तिगून उरल्यार स्ट्रेप थ्रोट्ची समस्या निर्माण जाता. तशेंच ताळो आनी टॉन्सिलांत संसर्ग जावपाचो धोको निर्माण जाता. केन्ना केन्ना वाडिल्लें प्रदुशणूय ताळो दुखपाचें कारण थारता. हवेंतल्यान येवपी धोक्याचे कण ताळ्यांत भितर सरतात. ताका लागून ताळ्यांत संसर्ग जावन गळो दुखता. चड काळ ताळो दुखप हो संसर्ग आसूं येता.
हे संबंदीं दोतोर म्हणटात, ताळो दुखपाचीं लक्षणां दिसल्यार दोतोरा कडेन संपर्क सादचो. नितळसाण सांबाळची. जेवचे पयलीं हात धुंवचे. खोंकली आनी शिंकता तेन्ना तोंड धांपचें. वार्‍याच्या प्रदुशणा पसून स्वताची राखण करात. हे खातीर भायर सरतना मास्क घालचें. धुल्ल आनी घाण हाचे पसून स्वताची राखण करात आनी थंड उदक पियेवचें न्हय.
दोन दिसां परस चड काळ ताळो दुखता जाल्यार दोतोराचो सल्लो घेवचो. दोतोर तुमकां प्रतिजैवीक वखदां दितलो. तशेंच दोतोरान सांगिल्ले प्रमाण जतनाय घेवची. गळो दुखता आनी मागीर टॉन्सिल दुखता जाल्यार दोतोरांनी तें शस्त्रक्रिया करून काडूं येता. गळो मात्सो दुखता जाल्यार कांय घरगुती उपाय करूं येतात. हाचे खातीर म्होंव आनी आलें खावप फायद्याचें थारतलें.