तार जंक्शना वयल्या गाड्यांची पळोवणी

तार- बस्तोडें जंक्शना वयले गाडे. (उमेश झर्मेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: तार- बस्तोडें जंक्सना वयलो रस्तो रुंदीकरण करपा आशिल्ल्या वाठारांतल्या गाड्यांची पंचायती वतीन पळोवण केली. अतिक्रमण करून बांदिल्ल्या ह्या गाड्यांची वैध कागदपत्रांची ह्या वेळार तपासणी केली.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, बस्तोडें पंचायतीन तार जंक्शना वयल्या मुख्य रस्त्याचे कुशीक उबारिल्ल्या गाड्यांक कारणां दाखय नोटीस जारी केल्ली. गोंय पंचायत राज कायदो 1994च्या कलम 82 खाला जंक्शनाचेर उबारिल्ल्या सगळ्या गाड्यांच्या धनयांक पळोवणे संबंदांत नोटीस जारी केल्ली. ते प्रमाण सरपंच सुभाष मोरजकार, उपसरपंच सुनीता लोटलीकार, पंचायत सचीव स्मिता शेट्ये परब आनी पंचायत कर्मचाऱ्यांनी जंक्शना वयल्या सगळ्या गाड्यांची पळोवणी करून संबंदितां कडल्या कागदपत्रांची तपासणी केली. तशेंच तांणी अतिक्रमण केला काय कितें तें पळोवचे खातीर प्रत्यक्ष मोजमाप घेतलें.

जंक्शन वाठारांतल्या 16 गाड्यांची पंचायतीन पळोवणी केली. तातूंतल्या चडशा गाड्यांच्या धनयां कडेन हंगामी स्वरुपाचो ना हरकत दाखलो आसा. जाल्यार हेर प्राधिकरणां कडल्यान गरजेचे दाखले ह्या गाड्यांक नाशिल्ल्याचें ह्या वेळार कळ्ळें. सरपंच सुभाष मोरजकार हांणी सांगलें, जंक्शना वयल्या सगळ्या गाड्यांचे पळोवणे खातीर नोटीस जारी केल्ली. ते प्रमाण आमी पंचायत कायद्या प्रमाण तपासणी करून गरजेची कार्यवाही केल्या.