तानाजीबाबान कोंकणी चळवळीचें सत्व आनी स्वाभिमान सांबाळ्ळो : भेंब्रे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डाॅ. तानाजी हळर्णकार हांणी आपले भितरल्या साहित्यीकाक कुशीक दवरून कोंकणी चळवळीक ओंपून घेतलें. लेखन कलेचो त्याग करून तांणी चळवळींत वैचारीक आनी बौद्धीक वावर केला. जें जें कार्य गरजेचें तें तें तांणी मुखेलपणान तडीक व्हेलां. तांणी निरीक्षक जावन संस्थात्मक, संघटनात्मक, संपादकीय, तशेंच  हेर  वावरांत  कोंकणी चळवळीचें सत्व आनी स्वाभिमान सांबाळ्ळा. तांची तुळा हेर व्यक्ती कडेन जावप कठीण, अशें मत अॅड. उदय भेंब्रे हांणी मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उक्तायलें. 

भावार्थ प्रकाशन, पर्वरी आनी विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाच्या जोडपालवान हालींच डाॅ. हळर्णकर हांच्या  जुगलबंदी – कोंकणी कथासंग्रह आनी सर्गेस्त डॉ. तानाजी हळर्णकार हांच्यो मनोविश्लेशणीय कथा ह्या पुस्तकांचें विमोचन हालींच जालें. त्या वेळार अॅड. भेंब्रे उलयताले. 

मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकी दिवली परजळीत करुन सर्गेस्त डॉ. तानाजी हांच्या फोटवाक हार अर्पण केलो. 

डॉ. प्रकाश वजरीकार हांणी प्रास्ताविकांत तानाजीबाब हे शिस्तप्रीय, सगळ्यांक सांबाळून घेवन वावर करपी, हिशेबी आनी परखड विचारांचे  शिक्षक, संघटक आनी मार्गदर्शक आशिल्ले असे सांगून ताळो बशिल्ले अवस्थेत कठीण कोवीड काळात साहित्यात भर घालपी जुगलबंदी हें मनोविश्लेशणीय कथेचें पुस्तक बरयलें, हाची नोंद केली.

मुखेल उलोवपी डॉ. किरण बुडकुले हांणी सांगलें- लेखक हे समीक्षक, भास- संशोधक, कोंकणी विश्वकोश, परिचय कोश सारके वैचारीक ग्रंथ निर्मूपी अभ्यासक आनी  साधक आसूनय तितलेच कुटुंबा बरोबर आनी जीवीता कडेन हांसते निखळ सभावाचे आशिल्ले. गोवा विश्वविद्यालय, कोंकणी परिशद, भाशा मंडळ, कोंकणी अकादेमी, साहित्य अकादमी, विश्व कोंकणी केंद्र, भांगरभूंय हांचे वांगडा तांणी आपलेपणान रचनात्मक, व्यापक वावर केलो.

जुगलबंदीतल्या कथांचेर मनोविज्ञानीक विश्लेशण आनी समिक्षण करतना ह्यो कथा कोंकणीत नवो दिश्टावो हाडटा. लेखक कथांतल्यान वैचारीक आयाम विशिश्टतायेन परगटायता असो अभिप्राय डॉ. प्रकाश पर्येकर हांणी दिलो.

डॉ. भूषण भावेन अध्यक्षीय उलोवपांतल्यान लेखकान भूशयिल्ल्या संस्थाच्या पदांचो जाणविकायेन कोंकणीच्या घटायेक शिक्षणीक, तत्वविज्ञानीक, संशोधनीक असो आलेखात्मक अकादेमीक वावर स्वप्रेरणेन चलयलो अशें सांगलें. दरेक कोंकणी प्रदेशांतल्या सगळ्या थरांतल्या भौसालागी तांचो संबंद हो परिशदेच्या उद्दिश्टांकडे मिळोन- जुळोन एकठांय दवरपी असो तोलामोलाचो आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें.

तुषार हळर्णकार हांणी तानाजीबाब हांच्या तसबीरेक हार घालो. उदय भेंब्रे हांणी जुगलबंदी कथासंग्रहाचें विमोचन केलें आनी मुखपृश्ठाचे कलाकार कालिदास सातार्डेकार हांकां पुस्तकाची प्रत भेटयली. शकुंतला भरणे हांणी सुत्रसंचलन केलें तर तुषार हळर्णकार हांणी उपकार मानले. राष्ट्रगितान कार्यावळीची सांगता जाली.