ताजमहालाच्या 22 कुडींनी आसा तरी कितें ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ताजमहालाच्यो 22 कुडी उक्त्यो करपा विशीं भाजपाचे फुडारी डॉ. रजनीश सिंह हांणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात याचिका दाखल केल्या. याचिका दाखल जाले उपरांत ह्या कुडींनी नेमकें कितें आसा, ताची उमळशीक लोकांक लागल्या.
ह्यो कुडी उक्त्यो केल्यो जाल्यार धक्को दिवपी गजाली उक्ताडार येतलें, अशें कांय जाणांक दिसता. ताजमहालाच्या बंद भागाचो व्हिडियो काडपाक दिवचो, अशीय एक याचिका आग्रा न्यायालयांत फाटलो बरोच तेंप प्रलंबित आसा.
ताजमहालाच्यो कुडी उक्त्यो करून ताची चवकशी करपाक समिती स्थापन करची अशी मागणी करपी याचिका दाखल जाल्या. ताजमहालांत मुख्य समाधी आनी चमेली मजल्या पोंदा 22 कुडी आसात. त्यो बंद केल्यात. मुघल काळा सावन त्यो बंद आसात, अशें जाणकारांचें मत. 1934 फक्त पळोवपा खातीर त्यो उक्त्यो केल्ल्यो. मात तातूंत कितें दिसलें ताचो उल्लेख खंय मेळना. चमेली मजल्या वयल्यान यमुनेचेर वचपाक पोंदां सोंपणां आसात. ताचेर लोखणाची जाळी लायल्या. चाळीस वर्सां पयलीं हो मार्ग उक्तो आशिल्लो. 2015 त दुरुस्ती खातीर त्यो उक्त्यो केल्ल्यो. मात लोकांक भितर वचपाक दिवंक ना.
ताजमहालाचें नांव तेजो महालय. तें शंकराचें देऊळ. ताचो रंग, स्थापथ्य कला हाचें उदाहरण दिवन इतिहासकार पु. ना. ओक हांणी ताचेर ‘ट्रू स्टोरी आॅफ द ताज’ हे पुस्तक बरयलां. उपरांत वाद सुरू जाल्लो. ताजमहालांत गणपती, कमळ, सोरोपाची कलाकुसर आसा, अशें ओक हांणी बरयलां. जयपूरच्या म्युझियमाच्या नोंदी प्रमाण, राजा मानसिंहाच्या हवेलीच्या बदल्यांत शाहजहानान राजा जयसिंगाक चार हवेली दिल्ल्यो. हो हुकूम 16 डिसेंबर 1633 चो. हातूंत राजा भगवान दास, राजा माधो सिंह, रुपसी बैरागी आनी सूरज सिंहाचो पूत चंदसिंह हांच्या हवेलीचो उल्लेख मेळटा. जयसिंहा कडल्यान संगमरवर मागयल्लें. पूण तें कमी पडलें, असो उल्लेख शाहजहानाच्या फर्मानांत आसा.
2015 त लखनौचे हरीशंकर जैन आनी हेरांनी ताजमहालाक ‘भगवान अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालाय मंदीर’ अशें नांव दिवचें अशी मागणी करपी याचिका दाखल केल्ली. ताचेर 2017 त केंद्र सरकार आनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागान प्रतिदावो करून ताजमहालांत कसलें देवूळ, शिवलिंग आसा हें मानून घेवपाक न्हयकार दिल्लो. तशेंच तेजो महालय मानपाकूय न्हयकार दिल्लो. मागीर
जिल्हो न्यायाधिशान ही याचिका भायर मारिल्ली. मागीर फेरविचार याचिका दाखल जाल्ली. आतां परत हें प्रकरण वयर आयलां.