तांकी परस चड कोळशाची येरादारी करपी ट्रकांचेर करतले कारवाय: कृष्णा साळकार

तांकी परस चड कोळशाची येरादारी करपी एक ट्रक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: मुरगांव बंदरांतल्यान कोळशाची येरादारी करपी वाहनांनी तांकी परस चड म्हालाची येरादारी करची न्हय. अशा अवैध गजालींक आपूण थारो दिवचो ना. तांचे आड योग्य कारवाय करपा खातीर पावलां उबारतले अशें वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी सांगलें.

कोळशाचें प्रदुशण जावचें न्हय हे खातीर मुरगांव बंदरांत घुमट (डोम) ची वेवस्था संबंदीत कोळसो हाताळणी कंपनींनी करची. तशेंच कोळसो येरादारी कंटेनरांतल्यान करची. जेणे करून प्रदुशणाक आळो बसपाक मोटो हातभार लागतलो अशें तांणी स्पश्ट केलें.

समाजीक कार्यकर्ते शंकर पोळजी हांणी ट्रकांतल्यान तांकी परस चड कोळसो भरतात. जाका लागून तीं वाहनां चडटेर बंद पडपाच्यो घडणुको घडटात. तशेंच अदीक प्रमाणांत प्रदुशण जावपाक मजत जाता असो दावो केल्लो.

हाची दखल घेतना आमदार साळकार हांणी संबंदीत वाहन चालकांक शिटकावणी दिली. संबंदीत वाहन चालक जर तांकी परस चड प्रमाणांत म्हाल भरतात आसत जाल्यार कारवाय करपी यंत्रणा कितें करता असो प्रस्न तांणी उपस्थीत केलो. त्या वाहन चालकांक कोणाचो तेंको आसा हें सोदपाची गरज आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलें. वाहनांतल्यान तांकी परस चड प्रमाणांत कोळशाची येरादारी जायत आसत जाल्यार चवकशी जावन कारवाय जावपाची गरज आसा. ह्या प्रकरणांत आपूण विधानसभा अधिवेशनांत प्रस्न उपस्थीत करतलों अशें तांणी सांगलें.

वास्को मतदारसंघांतल्या गांधीनगर बी वाठारांनी कोळशाचें प्रदुशण जाता. ताका लागून संबंदीत ट्रक चालकांक मुरगांव बंदर प्राधिकरणान जीं मार्गदर्शक तत्वां आंखून दिल्यांत तीं चालीक लावचीं. तशेंच कोळशाची येरादारी करतना ताडपत्री योग्य रितीन बांदपाची गरज तांणी उक्तायली.

नगरसेवक दीपक नायक हांणी आपूण नगराध्यक्ष आसतना शार वाठारांतल्यान कोळशाची येरादारी बंद करपा संबंदी थाराव घेतिल्लो अशें सांगलें. ट्रकांतल्यान तांकी परस चड कोळशाची येरादारी जावची न्हय अशें आपणांक दिसता. मुरगांव पालिकेचे अधिकारी उणें आशिल्ल्यान तांचे आड आमी कारवाय करूंक शकनात अशें तांणी म्हणलें.

नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीश हांणी तांकी परस चड म्हालाची येरादारी जावची न्हय हे खातीर पालिका रोखडोच थाराव घेतली अशें सांगलें.