तरणाट्यां मदीं देशा विशीं अभिमान निर्माण करपाची गरज: मॉवीन गुदिन्हो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दाबोळी मतदारसंघांत हुबयतले 5 हजार राष्ट्रीय बावटे

मुरगांव: तरणाट्यां मदीं देशभक्ती निर्माण करपा खातीर केंद्र आनी राज्य सरकारान देशाच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिसाचें औचित्य सादून आझादी का अमृत महोत्सव मनयतले. हे खातीर दरेक नागरिकांनी 75वो स्वातंत्र दीस मनोवपा खातीर 13, 14 आनी 15 ऑगस्ट दिसा आपल्या घरा तिरंगो हुबोवचो अशें आवाहन पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी केलें. तरणाट्यां मदीं देशा विशीं अभिमान निर्माण करपाची गरज अशिल्ल्याचेंय गुदिन्हो हांणी म्हणलें.

नवे वाडें दाबोळे भाजपा कचेरींत काल (बिरेस्तारा) आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार जिल्हो पंचायत वांगडी अनिता थोरात, दाबोळी भाजपा मंडळ अध्यक्ष संदीप सूद हाजीर आशिल्ले.

देशा खातीर जांणी बलिदान दिलां, जांणी कश्ट घेतले तांची म्हायती आयचे पिळगेक खबर आसूंक जाय. हे खातीर हे कार्यावळी वरवीं आयचे तरणाटे पिळगेक म्हायती दितले अशें गुदिन्हो हांणी स्पश्ट केलें.

14 ऑगस्टाक सकाळीं प्रभात फेरी, उपरांत सांजवेळा दाबोळी मतदारसंघांत मशाल फेरी आनी मोटारसायकल फेरी काडटले. हे कार्यावळींत चडांतचड लोकांनी वांटेकार जावचे अशें आवाहन गुदिन्हो हांणी केलें.

संदीप सूद हांणी कार्यावळीची म्हायती दितना, दाबोळी मतदारसंघांत सुमार पांच हजार राष्ट्रीय बावटे हुबयतले. पुराय मतदारसंघ तिरंगो करपाचो आमचो हावेस आशिल्ल्याचें सूद हांणी सांगलें.

हाचे मुखार पंचायतींत बऱ्यो येवजण्यो राबयतले. पंचायतीक पयली जो अर्थीक आदार मेळटालो ताचो उपेग जायनाशिल्लो. तो निधी परतून सरकारी तिजोरेंत येतालो. अंदूं पंचायत राज वतीन दितात तो निधी सगल्या पंचायतींक 15 दिसां भितर दितले हे खातीर सगल्या पंचायतींनी व्हड प्रमाणांत विकास जातलो अशें पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें.