तरणाट्यांनी रोजगाराभिमुख शिक्षण घेवचें

सेझा वेदांता वतीन समाजीक सेवे खाला साई नर्सींग संस्थेक अर्थीक मजतीचो चॅक भेटयतना नवीन जाजू, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पांडुरंग कुट्टीकार आनी हेर. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतः साई नर्सींग युनिटा खातीर सेसा वेदांताचो सेवा उपक्रम

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः गोंयांत कुशळ, अतिकुशळ, निश्णात मनीसबळ निर्माण करचे खातीर केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या आदारान तशेंच समाजीक संस्थांच्या पालवान खूबशे उपक्रम सुरू आसात. रोजगार निर्माण करपी शिक्षण घेवचे खातीर तरणाट्यांनी मुखार सरप गरजेचें आसा. आयज सरबराय मळार एक लाख रोजगार उपलब्ध आसात. तशेंच नर्सींग युनिटाच्या माध्यमांतल्यान शेंकड्यांनी निश्चीत नोकऱ्यो उपलब्ध आसात. ताचो लाव घेवचे खातीर चलयांनी विशेश फुडाकार घेवचो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे सांगलें.

सेझा वेदांता कंपनी वतीन समाजीक सेवा उपक्रमा खाला साई नर्सींग संस्थे खातीर मुळाव्यो सुविधा निर्माण प्रकल्पा खातीर अर्थीक मजतीचो चॅक भेटयलो. हे कार्यावळीक सेझा वेदांता कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन जाजू, अधिकारी सप्तेश सरदेसाय, लीना वेर्णेंकार, साई नर्सींगचे अध्यक्ष पांडुरंग कुट्टीकार, कल्याण सावंत हाजीर आशिल्ले.

आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंया खातीर आमचे यत्न चालू आसात. सगळ्यांचो आदार मेळटा. कुशळ मनीसबळ निर्माण करून हजारांनी लोकांक रोजगार आनी स्वावलंबी करप हो आपलो ध्यास. साई नर्सींग संस्थेंत खूबशे नवे अभ्यासक्रम उपलब्ध केल्यात. रोजगारांत 100 टक्के हमी आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.

हे संस्थे वतीन सरकाराची मजत घेनासतना 15 कोटींची इमारत बांदतात. ताका समाजीक संस्थांनी आदार केला. वेलनेस, पंचकर्म, योग प्रशिक्षण तशेंच नवे नर्सींग अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. फुडारांतली रोजगार निवड लक्षांत घेवन वेलनेस पर्यटनाक चालना मेळटली. ते नदरेन तयारी सुरू आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सेझा वेदांता कंपनीन खूबशे सेवा उपक्रम चालीक लायल्यात. नुस्तें प्रकल्प तशेंच कांसव संवर्धन हो तांचो उपक्रम लेगीत तोखणायेचो आसा, अशेंय तांणी सांगलें.

नवीन जाजू हांणी सांगलें, स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर गोंय करचे खातीर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत विशेश लक्ष घालता हे खातीर तांकां परबीं. आयटीआय प्रशिक्षण घेवपी 100 चलयां खातीर कंपनी वतीन सगळ्यो सुविधा दितले, अशें तांणी सांगलें.

पांडुरंग कुट्टीकार हांणी संस्थेचे उदरगतीची म्हायती दिली. 400 प्रशिक्षीत नर्शींक 100 टक्के रोजगार मेळिल्ल्याचें सांगलें.

ह्या वेळार कंपनीच्या समाजीक सेवा उपक्रम पुस्तिकेचें अनावरण केलें. मिलिंद मराठे हांणी सुत्रसंचालन केलें, जाल्यार वेर्णेंकार हांणी उपकार मानले.