तंबाखू पर्यावरणा खातीर धोक्याचो

वाळपय नगरपालिकेंत आयोजीत केल्ले तंबाखू विरोधी दिसाचे कार्यावळींत मार्गदर्शन करतना डॉ. विकास नायक. वांगडा गजानन पार्सेकार आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. नायक: वाळपय सरकारी समाजीक हॉस्पिटला वतीन तंबाखू विरोधी दीस मनयलो

वाळपय : संवसारीक तंबाखू विरोधी दीस संवसारभर 31 मेक मनयतात. तंबाखूच्या धोक्यां विशीं जागृताय निर्माण करप हो ह्या दिसा फाटलो हेत. संवसारीक भलायकी संघटणेच्या म्हणण्या प्रमाण संवसारीक तंबाखू विरोधी दीस 2022 ची थीम ‘तंबाखू पर्यावरणा खातीर धोक्याचो आसा’ अशी आसा. संवसारीक भलायकी संघटणेच्या मतान तंबाखू खाल्ल्यान जावपी दुयेसांक लागून दर वर्सा सुमार 8 लाख लोक मरतात. तंबाखूक लागून काळजाक त्रास जातात. रोग, अर्दांगवाय, कॅन्सर आनी गोडेंमूत असलीं दुयेसां जातात. ताका लागून दरेकल्यान तंबाखू पसून पयस रावप गरजेचें अशें वायफळे सरकारी समाजीक हॉस्पिटलाचे भलायकी अधिकारी डॉ. विकास नायक हांणी सांगलें. 

वाळपय नगरपालिकेंत तंबाखू विरोधी दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार नगरपालिकेचे नगरसेवक विनोद हळडणकार, हॉस्पिटलाचे भलायकी निरीक्षक गजानन पार्सेकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

डॉ. विकास नायक हांणी, तंबाखूच्या वापराक लागून जावपी दुयेंसांचो आनी मरणांचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान संवसारीक भलायकी संघटणेन 1987 वर्सा संवसारीक तंबाखू ना दीस सुरू केलो. हो दीस पयलेच खेपे 7 एप्रील 1988 दिसा मनयलो. हाचे उपरांत 31 मे 1988 दिसा डब्ल्यूएचओचो 42.19 थाराव पास जाले उपरांत दर वर्सा 31 मे दिसा हो दीस मनयता. देखून लोकांक तंबाखू खाल्ल्यान जावपी लुकसाणा विशीं म्हायती दिवप हो दीस मनोवपा फाटलो हेत आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलें. 

संवसारीक तंबाखू विरोधी दीस दर वर्सा खंयच्या ना खंयच्या विशयाचेर मनयतात. अंदूंचो विशय म्हळ्यार पर्यावरण वाचोवपाचो. फाटल्या वर्सा संवसारीक तंबाखू विरोधी दिसाचो विशय आशिल्लो ‘कमीट टू क्वाय्ट’. हो खाशेलो दीस मनोवपा खातीर दर वर्सा कार्यावळी आयोजीत करतात. ह्यो कार्यावळी विशेश विशयांचेर आदारिल्ल्यो आसतात. ह्या वेळार तंबाखू सेवनाक लागून जावपी लुकसाण आनी ही संवय कशी सोडची हाचे विशीं सगळ्या तरांची म्हायती दितात. तरणाटेय हे कार्यावळींनी व्हडा प्रमाणांत वांटो घेतात. हे विशीं तांकांय स्पश्टीकरण दिलां. धूम्रपानाक लागून कॅन्सरा सारकिले भलायकेचे गंभीर त्रास जावंक शकतात. तंबाखूच्या वापराक लागून दर वर्सा लाखांनी लोकांक मरण येता. संवसारीक तंबाखू विरोधी दिसा निमतान तंबाखूक लागून जावपी लुकसाण दाखोवन लोकांक तंबाखू सोडपाक उर्बा दितात, अशें डॉ. नायक हांणी फुडें सांगलें. 

खासा करून कामगार तंबाधू व्हडा प्रमाणांत खातात. ताका लागून कामगारांनी आपले जिणेचो विचार करून तंबाखू पसून पयस रावपाची मागणी डॉ. नायक हांणी केली.