तंत्रज्ञानाच्या संवसारांत वावुरतना फावो ती जतनाय घेवपाची गरज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रा. डाॅ. मनस्वी कामत ः एमईएस काॅलेजींत सायबर गुन्यांवाचेर चर्चात्मक कार्यावळ

तंत्रज्ञानाच्या संवसारांत वावुरतना फावो ती जतनाय घेवप सामकी गरजेची.  सायबर शिकारी तुमकां जाळांत घुस्पावपाची वाटूच पळयत आसतात अशें एमईएस महाविद्यालयाची प्राचार्य डाॅ. मनस्वी कामत हांणी केलें.
झुआरीनगराच्या एमईएस कला आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या मूल्य शिक्षण कक्षान तंत्रज्ञानांतले प्रगतीक लागून जावपी गुन्यांवां विशीं विद्यार्थ्यां मदीं जागृती निर्माण करपा खातीर ‘सायबर गुन्यांव आनी तरणाटी पिळगी’ ह्या विशयाचेर चर्चात्मक कार्यावळ घडोवन हाडली. हे कार्यावळींत बीए, बीकाॅम, बीबीए, बीसीए आनी एमकाॅमाचे विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. सायबर गुन्यांव विभागाचे निरिक्षक आनी दहशतवाद विरोधी पथकाच्या तांत्रीक फांट्याचे प्रभारी विद्यानंद पवार हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें.
सायबर गुन्यांव खंयच्या मार्गान घडूंक शकतात. फसवणूक करपी मॅसेजी, काॅल्स, वेबसायटी वयल्यान कशें सादूर रावचें, सायबर गु्न्यांवांक बळी पडपा पासून स्वताक कशें वांचोवचें हे विशीं पवार हांणी विद्यार्थ्यांक माहिती दिली.
ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी सायबर गुन्यांवां विशीं कितलेशेच प्रस्न उपस्थीत केले. पवार हांणी तांचे दुबाव पयस केले.
विद्यार्थिनी इशिका राॅड्रिग्ज हिणें कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केलें. मूल्य शिक्षण कक्षाचे अध्यक्ष डाॅ. संचेलियाना फारिया हांणी उपकार मानले.