ड्रग्स प्रकरणांत नायजेरियन नागरिकाची निर्दोश सुटका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: ड्रग्स बाळगिल्ल्या प्रकरणांत गुन्यांव फांट्यान 2019 वर्सा सकयलो वाडो हरमला एका बीच शॅका कुशीक आशिल्ल्या पार्कींग वाठारांत धाड घालून ओफरर्मट चुकवुडी ह्या नायजेरियन नागरिकाक अटक केल्ली. ह्या प्रकरणांतल्या साक्षिदारां मदीं तफात आशिल्ल्याचें निरिक्षण नोंद करून पणजेंतल्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान दुबावीत चुकवुडी हाची निर्दोश सुटका केल्या.

ह्या प्रकरणांत गोंय पुलिसांच्या गुन्यांव फांट्यान गुप्तहेरांचे म्हायती वेल्यान 22 जून 2021 दिसा सांजवेळा 6 ते रातीं 8 वरां मजगतीं सकयलोवाडो हरमला 21 कोकोनट बीच शॅका कुशीक आशिल्ल्या पार्कींग वाठारांत धाड घाल्ली. त्या वेळार फांट्यान ओफरर्मट चुकवुडी ह्या नायजेरियन नागरिकाक ताब्यांत घेतिल्लो.

त्या वेळार फांट्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताचे दुचाकीचे डिकींतल्यान 1 लाख रुपया मोलाचो 10.43 ग्राम एमडीएमए जप्त केल्लो. ह्या प्रकरणांत गुन्यांव फांट्यान दुबावीत ओफरर्मट चुकवुडी हाचे आड घुंवळे वखदां विरोधी कायद्याचें 1985 कलम 22(सी) खाला गुन्यांव दाखल करून अटक केल्ली. दुबाविताक पुलीस कोठये खातीर पेडणेंच्या पयलो वर्ग न्यायालयांत हजर करतकूच न्यायालयान ताका पयलीं तीन दीस पुलीस कोठी दिल्ली. ती सोंपले उपरांत ताका न्यायालयीन कोठयेंत धाडून दिल्लो. उपरांत गुन्यांव फांट्यान तपास करून 16 डिसेंबर 2021 दिसा पणजेंतल्या उत्तर गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयांत आरोपपत्र दाखल केलें. उपरांत न्यायालयान 4 ऑक्टोबर 2022 दिसा आरोप निश्चीत करून खटलो सुरू केलो.

ह्या प्रकरणांत न्यायालयांत गुन्यांव फांट्याचे तेन्नाचे अधिकारी आनी कर्मचाऱ्या सयत दोन सरकारी खात्याचे कर्मचारी मेळून 14 साक्षिदारांची साक्ष नोंद केली. ह्या प्रकरणाची सुनावणी जावन दुबावीत चुकवुडी वतीन अ‍ॅड. पाल्हा हिणें युक्तीवाद केलो. ते प्रमाण धाडी वेळार हाजीर आशिल्ल्या दोगां सरकारी कर्मचाऱ्यांचे साक्षीत तफावत आशिल्ल्याचें न्यायालयांत मुखार आयलें.

तशेंच पुलीस कर्मचाऱ्याचे साक्षींत तफावत आशिल्ल्याचेंय न्यायालया मुखार हाडून दुबाविताक निर्दोश सुटका करपाचो युक्तीवाद केलो. ह्या प्रकरणांत न्यायालयान दोनूय पक्षांची बाजू आयकून घेतले उपरांत वयलें निरिक्षण नोंद करून दुबावीत ओफरर्मट चुकवुडी ह्या नायजेरियन नागरिकाची निर्दोश सुटका केली.