ड्युरालायन इंंडिया कंंपनीच्या ४६ कामगारांंक कामावयल्यान काडले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : वेर्णाच्या ड्युरालायन इंंडिया प्रायवेट लिमिटेड कंंपनीच्या ४६ कामगारांंक आचकीत काडून उडयले. ह्या कामगारांंनी परतून कामार घेवपाचे मागणे खातीर पणजे आझाद मैदानाचेर निदर्शनां केलीं. आयटक संंघटणेच्या फुडारपणा खाला कामगारांंनी निदर्शनां केलीं.
ह्या वेळार आयटकाचे अध्यक्ष प्रसन्न उटगी, पालवी सरचिटणीस राजू मंंगेशकार हाजीर आशिल्ले. सरकारान हस्तक्षेप करून कामगारांंच्या प्रस्नाचेर वेवस्थापना कडेन चर्चा करची आनी कामगारांंक न्याय मेळोवन दिवचो, अशी मागणी आसा. काडून ओडयल्ल्या कामगारांंक कामार परत घे मेरेन आंंदोलन सुरूच दवरपाचो निश्चेव कामगारांंनी उक्तायला. सरकारान हस्तक्षेप करून कंंपनी वेवस्थापना कडेन चर्चा करून कामगारांक न्याय मेळोवन दिवचो, अशी मागणी आयटक अध्यक्ष प्रसन्न उटगी हांणी केली.
काडून ओडयल्ल्या कामगारांंनी आझाद मैदानाचेर तखटो घेवन घोशणाबाजी केली. ‘हमारी मांंगे, लडके लेंगे, हमसे जो टकरा येगा, मिट्टी मे मिल जायेगा, आवाज दो, हम एक है’ अशी घोशणाबाजी कामगारांंनी केली.
ड्युरालायन इंंडिया प्रायवेट लिमिटेड कंंपनीन ज्या कामगारांंक काडला तांंणी २० ते २५ वर्सांं नोकरी केल्या. कंंपनीची स्थिती बरी आसा. कामूय नेटान चलता. तरीय कंंपनीन ४६ कायमस्वरूपी कामगारांंक ३१ मार्च २०२४ दिसा काडून उडयले. कंंपनीची ही कृती बेकायदो आसा, अशी म्हायती कामगारांंनी दिली. कामगारांंनी कामगार उपायुक्तांंच्या मडगांव कार्यालयांत कागाळ केल्ली. कागाळी उपरांंत सुद्दा कामगारांंक न्याय मेळूंक ना, अशें निदर्शनां करपी कामगारांंनी सांंगलेंं.
दोन म्हयने आस्थापनाच्या गेटी मुखार आंदोलन
कामा वयल्यान काडले उपरांत कामगारांनी आस्थापनाच्या गेटी मुखार शांतीकायेन आंदोलन केले. शांतीकायेन केल्ल्या आंदोलनाची कंपनींन दखल घेतली ना. हाका लागून सरकारान लक्ष दिवपा खातीर कामगारांनी क्रांती दिसा निमतान आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन सुरू केलां. मागणी मान्य जाय मेरेन आंदोलन सुरूच उरतलें, असो निश्चेव कामगारांनी उक्तायला.
राज्यांत बेकारीचे प्रमाण वाडत आसा. कायम स्वरूपी कामगारांक कामा वयल्यान काडपाची कृती सोंसपा भायर आसा. मुख्यमंत्री तशेंच कामगार मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून कंपनींच्या वेवस्थापना कडेन चर्चा करची, अशी मागणी आयटकचे अध्यक्ष प्रसन्न उटगी हांणी हे वेळार केली.