डॉ. पूर्णानंद च्यारी हांची साहित्य अकादेमीचेर नेमणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोंकणी सेवा केंद्र सांखळीची परबीं

भांगरभूंय । खबरां मेज

पणजीः डॉ. पूर्णानंद गजानन च्यारी हांची भारतीय साहित्य अकादेमीच्या साबार मंडळाचेर गोंयचे प्रतिनिधी म्हूण नेमणूक जाल्या. हे खातीर तांकां परबीं दिवपी थाराव सांखळेच्या कोंकणी सेवा केंद्रान वावुरपी समितीचे बसकेंत संमत केलो.

डॉ. पूर्णानंद च्यारी हो सांखळेचो सुपूत, तशेंच कोंकणी सेवा केंद्राचो मुळावो वांगडी. तांकां तांच्या नव्या वावरांत येस लाबचें आनी तांचे कडल्यान कोंकणी सरस्पतीची चडांत चड सेवा घडची, असो आंवडो केंद्रांत घेतिल्ल्या थारावांत उक्तायला. हो थाराव केंद्राची अध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी मांडलो.