डेंग्यूचो परिणाम फकत कुडीचेरूच न्हय तर पुराय न्यूरोलॉजिकल सिस्टमाचेरूय जाता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: फाटल्या दोन-तीन दिसां सावन सेगीत पडपी पावसाक लागून जायत्या सुवातींनी हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या. ताका लागून उदक सांठून उरिल्ल्यान जिवाक धोको निर्माण करपी जायतीं दुयेंसा जावपाची भिरांत आसा. दक्षीण भारतांत झिका व्हायरस वाडत आसा, जाल्यार उत्तर आनी मध्य भारतांत डेंग्यू- मलेरिया- टायफॉयड सारकिल्लीं दुयेंसां वाडतूच आसात. मजगतीं भलायकी वेवस्था वरवीं वेगवेगळ्यो उपाय येवजण्यो सुरू आसात. हालींच तज्ञांनी सादर केल्ल्या अहवाला प्रमाण डेंग्यूचो परिणाम फकत कुडीचेरूच न्हय तर मेंदवाक आनी कुडीच्या पुराय न्यूरोलॉजिकल सिस्टमाचेरूय जाता.
डेंग्यू जळार चावल्यार जाता. पावसांत जळारांचें नेटान प्रजनन जाता. ताचीं सुरवातीचीं लक्षणां फ्लूच्या लक्षणां सारकींच आसतात. पूण हजारांतल्या सुमार एका मनशाक मेंदवा संबंदीत लक्षणां दिसतात. हातूंत डेंग्यू व्हायरस रगतांतल्यान मेंदवा मेरेन पावता. देखूनमध्यवर्ती मज्जासंस्थे कडेन संबंदीत खुबशीं लक्षणां शरिराचेर दिसपाक लागतात. डेंग्यू एन्सेफलायटीस अशें ह्या दुयेंसाचें नांव.
डेंग्यूची न्यूरोलॉजिकल लक्षणां हजारां मदल्या एका मनशा मदीं दिसून आयिल्ल्यान ताचीं प्रकरणां सामकींच उणीं आसात. हाका लागून जावपी दुयेंसां मदीं एन्सेफलायटीस, मेंदुज्वर आनी मायलाइटिस हांचो आसपाव जाता. अशे परिस्थितींत हो विशाणू रक्ता वरवीं मेंदवा मेरेन पावता. ताका लागून मेंदवा भितर सूज येता आनी फाटीचो कणो दुखता आनी संसर्ग जाता.
डेंग्यू एन्सेफलायटीसाक लागून शॉक सिंड्रोमूय जाता. हें दुयेंस मानवी मेंदवा कडेन संबंदीत आसा. ह्या दुयेंसाचो मनशाच्या मेंदवाचेर खूब वायट परिणाम जाता. ताका लागून मनशाचे मानसीक स्थितींत ल्हानशे वायट परिणाम जातात. हो व्यक्ती कोमांतूय वचपाक शकता.

  • व्यक्तीची मज्जासंस्था पुरायेन इबाडटा.
  • व्यक्ती कांय वेळ कोमांतूच वचपाक शकता.
  • व्यक्तीची विचार करपाची आनी समजण्याची शक्त पुरायेन नश्ट जाता.

-मनशाच्या मेंदवांत खुबशे तरेच्यो समस्या सुरू जातात.