डिसेंबरा पयलीं शॅक सुरू जावप अशक्य

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: लॉटरी पद्दतीन शॅकांचें वांटप करपाची तारीख फुडें धुकलिल्ल्यान आतां दर्यादेगांचेर डिसेंबरा पयलीं शॅकां उबीं रावप अशक्य जालां. शॅक वांटपा खातीर लॉटरीचो ड्रॉ आतां 7 नोव्हेंबराक जातलो. पयलीं तो 3 नोव्हेंबराक जावपाचो आसलो. शॅकांचें वांटप जाले उपरांत कन्सेन्ट टू इस्टाब्लीश आनी कन्सेट टू ऑपरेट परवानो मेळपाक कळाव जातलो. हाका लागून शॅकां ह्या म्हयन्यांत उबीं जावप अशक्य आसा.
पर्यटन मोसम सुरू जाल्ल्यान आतां विदेशी पर्यटक येवपाक सुरवात जाल्या. शॅकांचें वांटप बेगीन करचें, अशी शॅक धनयांची मागणी आशिल्ली. शॅकांच्या धोरणाक कांय धनयांनी खंडपिठांत आव्हान दिलां. खंडपिठान शॅकांच्या वांटपाक स्थगिती दिवंक ना. हाका लागून आतां लॉटरी पद्दतीन 7 नोव्हेंबराक शॅकांचें वांटप जातलें.
शॅक धोरण निश्चीत केले उपरांत पर्यटन खात्यान उत्तर गोंयांत 254 आनी दक्षीण गोंयांत 105 शॅकांक मान्यताय दिल्या. हाका लागून राज्यांत उण्यांत उणीं 359 शॅक उबे रावतले. शॅकां खातीर इत्सुकांनी पर्यटन खात्या कडेन अर्ज सादर केल्यात. शॅक धनयांनी अर्ज सादर केले आसले तरी कळंगूट आनी कांदोळी दर्यादेगेर शॅकांच्या जाग्या विशीं धनी समाधानी नात. हाका लागून शॅक धनयांचे प्रस्न पुराय तरेन सुटावे जावंक नात. शॅक मेळ्ळे उपरांत प्रदुशण नियंत्रण मंडळा कडेन कन्सेट टू इस्टाब्लीश आनी कन्सेट टू ऑपरेट परवानो घेवपा खातीर अर्ज करचो पडटा. पळोवणी करून परवानो मेळटा, ते मेरेन 15 दिसांचो वेळ लागता, अशी म्हायती शॅक धनयांनी दिली. अंदूं सरकारान शॅक धोरण तयार करपाक उशीर केलो. दर वर्सा शॅक उबे रावता म्हणसर डिसेंबर उजवाडटा. अंदूंय हे स्थितींत फरक पडूंक ना, अशेंय तांणी सांगलें.