‘टेक इट इझी’ चित्रपटाचें फाल्यां रवींद्र भवनांत  सादरीकरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल: रविंद्र भवन हांगा ‘टेक इट इझी’ हो भुरग्यांच्या मनाचेर आशिल्ल्या ताणा संबंदीचो चित्रपटाचे 2 शो रविंद्र भवनांत 25 जूनाक सकाळच्या 9 आनी 11 ह्या वेळार शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर लायतले अशी म्हायती रविंद्र भवनाचे उपाध्यक्ष विठोबा घाडी हांणी दिली. 

चित्रपटाचे निर्माते सुनिल भूमकार हांणी ह्या वेळार मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानून तांणी दिल्ल्या सहकार्याक लागून चित्रपट नामनेक पाविल्ल्याचें सांगलें. हो चित्रपट चडांत चड पालकांनी पळोवपाची मागणी ह्या वेळार तांणी केली. 

हो चित्रपट 10 विवीध भासांनी केला. पुराय भारभर हो चित्रपट प्रदर्शीत जातलो. ह्या चित्रपटाची निर्मिती करपाक 5 वर्सां लागलीं. फुडाराक आपूण गोंयांत शुटिंग केल्ल्यान गोंयच्या कलाकारांक संद दितलों अशें सुनिल भूमकार हांणी सांगलें.