टॅक्स प्रॅक्टीशनर असोसिएशनान मनयलो जीएसटी वर्सुकी दीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय टॅक्स प्रॅक्टीशनर असोसिएशनान 1 जुलय 2022 दिसा जीएसटी चालीक लावपाचो पांचवो वर्सुकी दीस केक कापून मनयलो. अध्यक्ष प्रशांत बर्वे, सल्लागार आनी असोसिएशनाचे आदले अध्यक्ष राजेंद्र नार्वेकार, भांडारी दत्ताराम सावंत आनी वांगडी दिनकर मुंडये, संतोष पाटील, कृष्णाजी बागले, गुरुनाथ पाटाडे, विश्वास साळगांवकार, रुद्रेश नायक, अरुण नायक, तुकाराम गावडे, नवनाथ जल्मी हाजीर आशिल्ले.

टॅक्स प्रॅक्टीशनराच्या सामान्य समस्यां संबंदी चर्चा केली. जीएसटी तपासणी, ऑडिट, जीएसटी, सेवा कर अपीलांचे अणभव सगल्यांनी सांगलें. तशेंच 13 ऑगस्टाक एजीएम आनी सेमिनार तशेंच अंदूं वांगड्यांची निर्देशिका प्रकाशित करपाचें थारलें.

अध्यक्ष प्रशांत बर्वे हांणी येवकार दिलो. राजेंद्र नार्वेकार, दत्ताराम सावंत आनी संतोष पाटील हांणी विचार उक्तायले. दिनकर मुंडये यांनी उपकार मानले.