टीम इंडिया सेमी फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतान दक्षीण आफ्रिकेंत चालू आशिल्ले बायलांचे संवसारीक टी-20 क्रिकेट सर्तीचे सेमी फायनलींत सुवात मेळयली. काल पावसान आडखळ हाडिल्ले मॅचींत भारतान आयर्लेण्ड पंगडाक हारयलो. भारतान डकवर्थ लुईस पद्दतीन ग्रुप दोनांतले आपले निमाणे मॅचींत आयर्लेण्ड पंगडाक पांच धांवड्यांनी हारयलो.

ग्रुप दोनांतल्यान इंग्लंडान सेमी फायनलींतली आपली सुवात आदींच निश्चीत केल्ली. इंग्लंडान तिनांतल्यो तिनूय मॅच जिखून ग्रुप दोनांत पयले सुवातेर आसा. ताका आपले निमाणे मॅचींत पाकिस्ताना आड खेळपाचे आसा. हे मॅची पयलीं ताणें सेमी फायनलींतली सुवात निश्चीत केल्या.

टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करतना भारतान 20 ओव्हरींनी 6 विकेटी वगडावन 155 धांवड्यो केल्यो. स्मृती मंधाना खेरीत एकाय भारतीय बॅटराक विशेश प्रदर्शन करपाक जमलें ना. मंधानान शेफाली वांगडा मेळून पयले विकेटी खातीर 62 धांवड्यांची भागिदारी केली. शेफालीन 29 बॉलांनी तीन चवक्यांचे मजतीन 24 धांवड्यो करून बाद जाली.

ते उपरांत मंधानान मुखेली हरमनप्रीत कौरा वांगडा मेळून दुसरे विकेटी खातीर 52 धांवड्यांची भागिदारी केली. आयर्लेण्डाची मुखेली एल डेलानीन 16वे ओव्हरींत सेगीत दोन बॉलांचेर हरमनप्रीत आनी ऋचा घोष हांकां तंबूंत धाडलीं. हरमनान 13 जाल्यार रिचाक खातें लेगीत उगडपाक जमलें ना. ते उपरांत मंधानान सक्या सयत टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दींतलो 22वो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. अंदूंचे संवसारीक सर्तींतलो ताचो हो दुसरो अर्द शेंकडो थारलो.

ते उपरांत भारताक 19वे ओव्हरींत दोन धपके बसले. चवथ्या बॉलाचेर गॅबी लुईसान मंधानाक जाल्यार फुडल्या बॉलाचेर दिप्ती शर्माक कॅच बाद केली. दिप्तीक खातें लेगीत उगडपाक जमलें ना. डावाचे अखेरच्या बॉलाचेर जेमिमा रॉड्रिग्स बाद जाली. तिणें 12 बॉलांनी तीन चवक्यांचे मजतीन 19 धांवड्यो केल्यो. डेलानीन तीन आनी प्रेंडरगास्टान दोन विकेटी घेतल्यो. आर्लेन केलीक एक विकेट फावो जाली.

मोखीचो फाटलाव करपी आयर्लेण्डाची सुरवात बरी जाली ना. डावाचे पयलेच ओव्हरींत ताका दोन धपके बसले. अॅमी हंटर पयल्याच बॉलाचेर धांवबाद जाली. ते उपरांत रेणुका सिंगान पांचव्या बॉलाचेर प्रेंडरगास्टाक बोल्ड केली.

पयल्या दोन धपक्यांतल्यान आयर्लेण्डान स्वताक सांबाळ्ळो. पूण, पावसान हाजेरी लावन आयर्लेण्डाक निर्शेणी हाडली. खेळ थांबिल्लो त्या वेळार आयर्लेण्डान 8.2 ओव्हरींनी 2 विकेटी वगडावन 54 धांवड्यो केल्ल्यो.