टायरॉन खून प्रकरणांतल्या तिगां आरोपींक जल्मठेप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशें: कळंगूटे टायरॉन नाझारेथ (52) खून प्रकरणांतले आरोपी जोजफ इस्मायल सिक्वेरा, सिऑन सेबेस्तीयन फेर्नांडीस आनी महेश रमेश रामपाल (रा. कांदोळी) ह्या तिगांकूय म्हापशेंच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान जल्मठेपेची ख्यास्त दिली.
मंगळारा सांजवेळा न्यायाधीश क्षमा जोशी हांणी हो निवाडो दिलो. आरोपींक जल्मठेपेचे ख्यास्ती सयत दरेकी 10 हजारांचो दंड दिलो. ह्या खून प्रकरणा पसून फाटलीं पांच वर्सां 11 म्हयने तिनूय आरोपी बंदखणींत आशिल्ले.
मजगतीं, हें खून प्रकरण सांजावाच्या दिसा म्हणल्यार 24 जून 2017 दिसा रातीं 11.30 वरांच्या सुमाराक कळंगूटे नुस्त्या मार्केटांत घडिल्लें. मयत टायरॉन नाझारेथ आपल्या दोगां इश्टां सयत मार्केटांत सोरो पियेवपा खातीर बशिल्लो आनी तो बियर हाडपा खातीर बार्रांत गेल्लो तेन्ना थंय तिनूय आरोपींनी ताचेर धारेच्या हत्यारांनी हल्लो
केलो.
आरोपी जोजफ सिक्वेरा हाचेर मे 2017 वर्सा मयत टायरॉन नाझारेथान तरसादीन हल्लो केल्लो. मयताची चार दिसां पयलीं जामिनार सुटका जाल्ली. आपल्याचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो बदलो घेवपा खातीर दुबावितान वयल्या दोगां वांगड्यां सयत खुनी हल्लो करून मयताक जिवेशी मारलो.
आरोपी जोजफ सिक्वेरा, सिऑन फेर्नांडीस आनी महेश रामपाल हांकां घडणुकेच्या दोन दिसांनी कळंगूट पुलिसांनी अनमोड घांटांतल्यान अटक केल्ली.
मजगतीं, सोमारा अतिरिक्त जिल्हो आनी सत्र न्यायालयान तिनूय आरोपींक दोशी थारायिल्ले. तशेंच ह्या खटल्याचे सुनावणे वेळार गैरहाजीर राविल्ले खातीर चवकशी अधिकाऱ्यांक न्यायालयान दंड दिल्लो. तेन्नाचे पुलीस निरिक्षक जिवबा दळवी आनी हेरांनी ह्या प्रकरणाची चवकशी केल्ली.