जोग हांचें गीतरामायण ओडिशाच्या ग्रंथालयांनी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयच्या दत्तप्रसाद जोग हांच्या हिंदी गीतरामायणाच्या पुस्तकाची समाज शिक्षा अभियान येवजणे खाला ओडिशा राज्यांतल्या शालेय ग्रंथालया खातीर निवड जाल्या. केंद्र सरकाराच्या पब्लिक्शन विभागा वतीन हें पुस्तक छापलां. आतां तें ओडिशांतल्या सगल्या शाळांच्या वाचपघरांत मेळटलें. पांच हजार पुस्तकांचो पयलो गठ्ठो केंद्र सरकारान ओडिशाक धाडला.
हाचेर प्रतिक्रिया दितना जोग हांणी सांगलें, म्हजे खातीर ही अभिमानाची गजाल. कारण एका सामान्य भुरग्यान अशी निर्मिती करून ताची दखल राष्ट्रीय पांवड्यार घेतली. आतां गीत रामायणां मदले संस्कार समाजाचेर जावपाक म्हत्वाची मजत जातली. गीत रामायण दरेकल्यान अणभवपाक जाय. ताच्या माध्यमांतल्यान आमच्या संस्कारांनी चैतन्य येता.