जीएचआरडीसी आनी कृशी खात्यांत 79 पदांची भरती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : राज्य सरकारा वतीन विवीध 79 पदांची भरती करतले. हातूंत गोंय मनीसबळ विकास मंडळांतल्या (जीएचआरडीसी) 73 आनी कृशी खात्यांतल्या 6 पदांचो आस्पाव आसा. बेगिनूच हे विशीं जायरात प्रसिद्ध जातली.

जीएचआरडीसीच्या पदांत 70 युटिलीटी अटेंडंट, 2 हावस किपींग सुपरवायझर आनी एका ऑफीस असिस्टंट पदाचो आस्पाव आसा. तिनूय पदां खातीर इत्सुकांनी 17 नोव्हेंबर मेरेन आपले अर्ज जीएचआरडीसीच्या पर्वरी कार्यालयांत सादर करप गरजेचें. अटेंडंट पदा खातीर पिराय मर्यादा 18 ते 45 वर्सा आसा. उमेदवार 6 वी पास आनी कोंकणीचें गिन्यान आसपी जाय. ह्या पदा खातीर म्हयन्याक 14 हजार रुपया वेतन आसतले.

हावस किपींग सुपरवायझर पदा खातीर पिराय मर्यादा 25 ते 45 आसप गरजेचें. उमेदवार 12 यत्ता पास आनी कोंकणीचें गिन्यान आसपी जाय. उमेदवाराक हावस किपींग क्षेत्रांतलो 3 वर्सांचो अणभव आसप गरजेचें. ह्या पदा खातीर म्हयन्याक 18 हजार रुपया वेतन दितले.

ऑफीस असिस्टंट पदा खातीर पिराय मर्यादा 45 वर्सां मेरेन आसा. ह्या पदा खातीर डिप्लोमा आसप गरजेचें. तशेंच तीन म्हयन्यांचो काम्प्युटर कोर्स आनी कोंकणीचें गिन्यान आसप गरजेचें. ह्या पदाक म्हयन्याक 20 हजार 200 रुपया वेतन आसतले.

कृशी खात्या वतीन गोंय कृशी तंत्रज्ञान वेवस्थापन संस्थेंत (आत्मा) ब्लॉक तंत्रज्ञान वेवस्थापकाच्या (बीटीएम) तीन जाल्यार सहाय्यक तंत्रज्ञान वेवस्थापकाच्या (एटीएम) तीन पदां भरतले. ही 6 पदां एका वर्साच्या कंत्राटी पद्दतीन भरतले. एटीएमाक 25 हजार जाल्यार बीटीएमाक 30 हजार रुपया वेतन आसतले.

इत्सुकांनी 10 नोव्हेंबर मेरेन आपले अर्ज कृशी खात्याच्या मुख्य कार्यालयांत सादर करचे पडटले.