जिल्लो पंचायत वांगड्यांचो आपत्कालीन निधी वाडोवचो: दक्षीण गोंय जिल्लो पंचायत बसकेंत थाराव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी : दक्षीण गोंय जिल्लो पंचायतीचे बसकेंत वांगड्यांक मेळपी आपात्कालीन निधी विशीं चर्चा जाली. अंदूं सैमीक आपत्तीक लागून खुबश्या सुवातांचें लुकसाण जालें. जिल्हो पंचायत वांगड्यांक दरेकी दोन हजार मेळटात, तातूंत खंयचीं कामां करचीं, अशें वांगड्यांनी विचारलें. तशेंच वांगड्यांक मेळपी आपत्कालीन निधींत वाड करची, अशी मागणी करीत तसो थाराव संमत केलो.
दक्षीण गोंय जिल्लो पंचायतीची बसका बुधवारा सकाळीं कार्यालयाच्या सभाघरांत जाली. उपरांत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकार हांणी, जिल्लो पंचायतीची म्हयन्याळी बसका जाली. हातूंत फाटले बसकेचो इतिवृत्त, खर्चाक मंजुरी आनी वांगड्यांनी दिल्ल्या प्रस्तावाचेर चर्चा केली. राज्यभरांत पावसाक लागून जायत्या सुवातांचेर झाडां पडलीं, उदक घरांत सरपाच्यो घडणुको जाल्यो. सैमीक आपत्ती खातीर जिल्लो पंचायत वांगड्यांक ५० हजारांचो निधी वर्सभरा खातीर मेळटा. म्हळ्यार २५ वांगड्यांक दरेकी दोन हजार रुपयांचो निधी उपलब्ध जाता. तातुंतल्यान कितलीं कामां करचीं, असो प्रस्न बसकेंत आयलो. ते प्रमाण जिल्लो पंचायत वांगड्यांक आपात्कालीन निधींत वाड करून मेळपाचो थाराव केलो, तो सरकाराक धाडटले, अशें सांगलें.
जिल्हो पंचायत वांगड्यांचें मानधन वाडोवपाचो थाराव घेवन राज्य सरकारा कडेन धाडला. ते प्रमाण फाटल्या विधानसभा अधिवेशनांत हाचेर चर्चा जाल्ल्यान त्या प्रस्तावाचेर प्रक्रिया सुरु आसा. राज्यांतल्या सगळ्या घसघश्यांचेर वचपाक राज्य सरकारन बंद घालची न्हय. जे घसघशे धोको निर्माण करिनात त्या घसघश्यांचेर वचपाची परवानगी दिवची अशी मागणी जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी केली. ते प्रमाण राज्य सरकारा कडेन पत्र वेव्हार करतले. साडेतीन वर्सांच्या काळांत ज्यो गजाली राज्य सरकारा कडेन मागल्यात त्यो मेळ्ळ्यात. जिल्लो पंचायत वांगड्यांक अधिकारांत वाड करपाचो निर्णय अभ्यासा वेळार घेतले. मात, निधींत वाड केली. एका वांगड्या फाटल्यान उदरगतीच्या कामां खातीर सुमार दोन कोटी निधी आयला. साडेपांचशें परस चड कामां आतां मेरेन केल्यांत, अशेंय तेंडुलकार हांणी स्पश्ट केलें.

वित्त आयोगांतलो चडसो निधी खर्च जालो

१५ व्या वित्त आयोगा कडल्यान आयिल्ल्या निधीचेर हे बसकेंत चर्चा जाली. १४ कोटींचो निधी मेळ्ळा. हांतलो ९ कोटींचो निधी सध्या उरला अशें जरी दिसता तरी खुबश्या कामांचीं बिलां आजूनय जावंक ना. ताका लागून हो निधी दिसता, तीं कामां पुराय जाले उपरांत फकत ३ ते ४ कोटी उरतले. केंद्र सरकारा कडल्यान जो निधी आयिल्लो तो चडांत चड वापरला अशें अध्यक्ष तेंडुलकार हांणी सांगलें.

रुमडामळ, दवर्लीतील बेकायदो बांदकामांवचे कारवायेची मागणी

दवर्ली जिल्लो पंचायत वांगडी परेश नायक हांणी रुमडामळ, दवर्ली पंचायत वाठारांतल्या बेकायदेशीरपणान बांदपी बांधकामांचो मुद्दा बसकेंत हाजीर केलो. ह्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाये खातीर जिल्लो पंचायती कडल्यान राज्य सरकारा कडेन पत्र वेव्हार करतले आनी ताचेर कारवाय करतले अशें तिणें मुखार सांगलें.