जमीन हडपः बोरयेच्यावेवसायिकाक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजीः धर्मापूर-साश्टींत जुझे आर. कोस्टा हांचे मालकीची जमीन हडप केल्ले प्रकरणांत विशेश तपास पंगडान (एसआयटी) यशवंत सुखठणकार (48, बोरी-फोंडें) ह्या वेवसायिकाक अटक केल्या. दुबावीत सुखठणकार हाका पुलीस कोठडे खातीर शेनवारा मडगांवच्या पयलो वर्ग न्यायालयांत हजर करतले. एसआयटीन जमीन हडप प्रकरणांत आतां मेरेन 25 जाणांक अटक केल्या.
विशेश तपास पंगडान दिल्ले म्हायती प्रमाण, साश्टीचे आदले मामलेदार प्रतापराव गांवकार हांणी 29 जून 2021 दिसा फातोड्डें पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्ली. तातूंत जानेवारी 2018 ते मे 2020 मजगतीं, दुबावितांनी सर्वे क्र. 10 जमनीचे बनावट दस्तावेज तयार करून एक/चौदा उताराचेर दुबावितांनी आपलें नांव घातिल्ल्याचें नमूद केलां. हो प्रकार मे 2021त घडिल्लो.
त्या वेळार धर्मापूर- साश्टींतली सर्वे क्र. 191/4तले जमनीचे मूळ धनी जुझे आर. कोस्टा हांच्या सोयऱ्यान आपल्या पूर्वजांची जमीन हडप केल्ल्याची कागाळ मामलेदारां कडेन केल्ली. मामलेदारांनी मुळावी चवकशी करून वयलो सर्वे क्र. 191/4, 445/1, 3/3, 390/18, 390/12, 260/1, 271/2, 290/14, 5/7 अानी 24/15तल्या जमनी संबंदान दस्तावेज कार्यालयांतल्यान गायब आशिल्ल्याचे नदरेक आयले. सर्वे क्र. 191/4तल्या जमनीचे चार भूंयखंड करून विक्री केल्ल्याचे स्पश्ट जाले. विक्री कबलाती खातीर दाखल दस्तावेज कुंकळ्ळीतल्या जमनी विशींचे आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाले.
एसअायटीचे पुलीस निरिक्षक सुरज सावंत हांणी फुडली चवकशी केल्यार, वयले भूंयखंड दुबावीत महादेव चव्हाण हांच्या नांवार आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. ते उपरांत ताका अटक केल्ली. तशेंच वयल्या सर्वे क्रमांकांतली विक्री कबलातीची उपनिबंधक कार्यालयाच्या संकेतथळार नोंदणी करून विक्री प्रक्रिया पुराय करपाची कामगिरी यशवंत सुखठणकार हांणी केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. ते प्रमाण एसअायटीन शुक्रारा सुखठणकार ह्या वेवसायिकाक अटक केल्या.