जपानांत नवो ट्रेंड : आहारांत किडींचो आसपाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चीनांत कितें खायनांत ते विचारात. जपान तांकां लागीं. जपानांतल्या दुर्गम वाठारांनी एका काळार सोया सॉसांत उकडून किडे खावपाची परंपरा आशिल्ली. हो खावपाचो ट्रेंड परतून आयला अशें दिसता. किडे, फुलपाखे (माँथ), टोळ हांचो आहारांत आसपाव करपा फाटलें कारण थक्क करी सारकें आसा. अन्न आत्मनिर्भरतायेंत जपानाची सुवात सामकी वायट आसा. देशांतलें अन्न आत्मनिर्भरता 37 % आसा. हवामान बदल आनी युक्रेन संकश्टाक लागून परिस्थिती आनीक गंभीर जावं येता अशें तज्ञ म्हणटात.
अन्नधान्यांची उणीव मतींत घेवन जपानांत किडे आनी टोळांचो (पाचव्या रंगाचो ल्हान टोळ. पयलीं गोंयांत दिसताले.) आसपाव आहारांत केलो. तातूंत कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, झिंक आनी सगळ्या तरेचीं फायदेशीर जीवनसत्वां आसतात. देखुनच टोळ, जल्ले, तण खांवपी जीव हांचो आहारांत बी आसपाव आसा. लोकांक जंतूनाशक नाशिल्लें पुश्टीक खाण उपलब्ध करपाक जायत्या शारांनी रेशमी कीटक, टोळ, पतंगा सारकें किड्यांची पाकीट बंद विक्री करतात. पाकिटाचें मोल 600 रुपया. पाकीटाची विक्री वाडत जाल्यार उत्पन्न आनीक वाडटलें अशें कंपनीन सांगलां. ते भायर कितल्योश्योच कंपनी किडी फार्मा सुरू करपाक लागल्यात. रेस्टॉरंट मालकांनीय कीटकनाशक नाशिल्ले पदार्थ तयार करून गिरायकांक आकर्शीत करपाक सुरवात केल्या. हीं पाकिटां घरा व्हरून भितरल्यो किडी तळून खांव येता. तांचो सायट इफेक्ट जायना.
प्रथिनांचो नाश जावचो न्हय म्हूण कंपनी
तोकुशिमा विद्यापिठांत डेव्हलपमेंटल बायोलॉजीचे प्राध्यापक ताकाहितो वतानाबे हांणी 2019 वर्सा ग्रिल्स ही अन्न तंत्रज्ञान कंपनीची थापणूक केली. किडीभक्षक प्राण्यांचो अन्न स्रोत म्हूण विकसीत करपाचो हेतू आसा. प्रथिनांची नाशाडी जावची न्हय म्हूण ही कल्पना उपेगी आसा. शोइची उचियामा ह्या नामनेच्या जपानी लेखकाच्या मतान लोकांनी जेवणा विशीं आपली धारणा बदलपाची गरज आसा. कितलेशेच किडे मनशाक पोशक अन्न म्हणून उरतात हें समजून घेवप म्हत्वाचें. दक्षीण अमेरिके सावन आशिया मेरेनच्या जेवणांचो किडी हो एक भाग जावन आसा.