चोडणेंच्या साळकर विद्यालयांत वनमहोत्सव उमेदीन

चोडणेंच्या साळकर विद्यालयाच्या वाठारांत वनमहोत्सव मनयतना अमीत त्रिपाठी, प्रेमानंद महांब्रे, संदीप सावळ, विशांत फातर्पेकार आनी हेर. ( विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः चोडणें शिक्षणीक संस्थेन रघुवीर आनी प्रेमावती साळकार उच्च माध्यमीक विद्यालयांत आजादी का अमृत महोत्सवाच्या बॅनराखाला, गोंयच्या इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिडेट, साळकार उच्च माध्यमीक विद्यालयची राष्ट्रीय सेवा येवजण आनी युथ रेड क्लब हांच्या जोड पालवान विद्यालयाच्या वाठारांत विवीध तरेचे रोंपे लावन वन महोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो.
इजिनिअरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड कंपनिचे ज्येश्ट अधिकारी अमीत त्रिपाठी, सागर आरे, निधी धुरी, चोडणें शिक्षणीक संस्थेचे अध्यक्ष प्रेमानंद म्हांब्रे, वन खात्याचे अधिकारी विशांत फातर्पेंकार, मोहन हडफडकार, विद्यालयाचे प्राचार्य संदीप सावळ, राष्ट्रीय सेवा येवजणेचे कार्यावळ अधिकारी प्रा. सुजय आलोर्णेकार, युथ रेडक्रोसचे कार्यावळ अधिकारी प्रा. सेंड्रा रोड्रिगीस आनी हेंर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड वरवीं पुरस्कृत केले झाडांचे रोपे विद्यालयाच्या वाठारांत लायले. हातूंत भिण्णां, बदाम, पणस, जांबळां आनी हेर झाडांचे रोंपे लायले.
ह्या निमतान विद्यालयाच्या सभाघरांत खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. अमीत त्रिपाठी हांणी, जेवण संपत सांबाळून दवरपा वांगडा ताचेर चड लक्ष दिवप गरजेचें. ताका लागून आमी चडांतचड झाडां लावन तांची जतनाय घेवप गरजेचें अशें तांणी सांगलें.
चोडणेंच्या शिक्षणीक संस्थेचे अध्यक्ष प्रेमानंद म्हांब्रे हांणी, झाडां वाटावलीं जाल्यार सैम वाटावतलो. येवपी नवे पिळगेक सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर प्रत्येकान पांच तरी झाडां लावन तांकां वाटोवप गरजेचें अशें तांणी सांगलें.
कार्यावळीचे सुरवातेक प्राचार्य सावळ हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो. उपरांत मानेस्तां हस्तुकीं दिवली पेटोवन कार्यावळ सुरू जाली. मानेस्तां हस्तुकीं राष्ट्रीय सेवा येवजण आनी युथ रेड क्रॉस विभागाचें उक्तावण जालें.