चिकोळणा-बोगमाळो चार दिसांत18 गायांक दुबावीत रितीन मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पशुवैजकी अहवाला उपरांत जातले स्पश्ट

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
वास्कोः चिकोळणा बोगमाळो पंचायत वाठारांत फाटल्या चार दिसांत 18 गायी आनी एक म्हस मेळून 19 गोरवांक दुबावीत रितीन मरण अायलां. तांच्यो कुडी मरण अायिल्लें स्थितींत सांपडल्यात. तांचेर विख प्रयोग जाला वा त्या गोरवांक हेर कसल्या दुयेंसाक लागून मरण आयलां, हे विशीं अजून स्पश्ट जावंक ना. पशुवैजकी अहवाला उपरांतूच हे विशीं स्पश्ट जातलें, अशें सरपंच संकल्प महाले हांणी सांगलें.
सुरवातीक एक गाय मरण आयिल्लें स्थितींत सांपडिल्ल्यान पंचायती वतीन​ तिचो विलो लायलो.
पूण दुसऱ्या दिसा अानीक एक गाय मरण अायिल्ली मेळ्ळी. ते उपरांत मात गायांक मरण येवपाचें प्रमाण वाडलें. ताका लागून हे कितें तरी वेगळेच प्रकरण आशिल्ल्याचे दिसून आयलें. चार दिसांत वट्ट 18 गोरवांक दुबावीत रितीन मरण आयलें. उपरांत ह्या मरण आयिल्ल्या गायां विशीं सरपंच महाले हांणी पशुवैजकी अधिकाऱ्यांक कळीत केले.
पशुवैजकी अधिकाऱ्यांनी घडणूक सुवातेर येवन ह्या गायांची तपासणी केली. पूण मरण येवपाचे कारण अजून निश्चीत जावंक ना. अहवाल आयले उपरांत हे विशीं स्पश्ट जातले.