चिंबलचे ग्रामसभेंत कर्नाटकाच्या डीपीआराक विरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः केंद्रीय जल लवादान म्हादयचें उदक घुंवडावपा खातीर कर्नाटकाच्या डीपीआराक दिल्ली मान्यताय बेगोबेग फाटी घेवपाची मागणी चिंबल पंचायतीचे ग्रामसभेंत केली. म्हादयचें खंयचेय परिस्थितींत राखण करपा खातीर मांडल्लो थाराव एकमतान पास केलो. म्हादयचो वाठार वाघ अभयारण्य म्हणून जाहीर करपाची मागणी एका थारावा वरवीं चिंबलच्या ग्रामस्थांनी केल्या.
गोंय सरकारान कळाव लायनास्तना आपलो डीपीआर केंद्रीय जल लवादाक सादर करचो. म्हादय देंगण वाघ अभयारण्य म्हणून जाहीर केल्यार कळसा आनी भांडुरा हांका धरणां बांदपाच्या कर्नाटकाच्या यत्नांत आडमेळे येतले ताका लागून जाता तितल्या बेगीत व्हो वाठार अभयारण्य म्हणून जाहीर करपाची गजर गोविंद शिरोडकारान सभेंत उलयतना उक्तायली.
सध्या सगळे गोंयकार म्हादयचें उदक घुवंडावपाच्या कर्नाटकाच्या यत्नांक विरोध करपाक एकटवल्यान. चिंबलचे लोक तातूंत फाटी ना. हाका लागून आमी थाराव पास केला अशें पंच वांगडी प्रवीण चोपडेकारान सांगलें. म्हादय गोंयचें अस्तित्व तिगोवन दवोरपा खातीर कितली गरजेची आसा हें पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणे आमकां पटोवन दिला. ते खातीर तिची राखण करप ही दरेका गोंयकाराची लागणूक आसा अशें ताणे सांगलें.
परत परत गैरहाजीर रावता म्हणून पंचायत सचीव विनिता नायक हिची बेगोबेग बदली करपाची मागणी ग्रामसभेंत एका थारावा वरवीं लोकांनी केल्या. ग्रामसभेंत अर्थसंकल्प मांडपाचो आशिल्लो. मात सचीव नायक रजेर गेल्ल्यान ही सभा फुडें धुकोलची पडली अशें  ग्रामस्थ अजय खोलकारान सांगलें.