चार धाम यात्रेचे वाटेर कोयराच्यो राशी, सैमाक धोको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोरोना उपरांत दोन वर्सां बंद आशिल्ली चारधाम यात्रा 3 मे सावन सुरू जाल्या. देवळांनी हजारांनी भाविक येतात. मात सगले कडेन प्लास्टिक बाटल्यो, पोतयो आनी हेर कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यान तज्ञांनी पर्यावरणाक धोको निर्माण जावं येता, अशें म्हणलां. 2013 जाल्ली तशी दुर्घटनाय जांव शकता, अशें तांणी म्हणलां.
आतां मेरेन आठ लाखां परस चड भक्तांनी उत्तराखंडाची चारधाम यात्रा केल्या. मात हो वाठार प्लास्टिकाच्यो वस्तू आनी कोयरान बुरसो जाला. गढवाल सेंट्रल युनिव्हर्सिटीच्या भूगोल विभागाचे मु हांणी सांगलें की केदारनाथ सारक्या संवेदनशील जाग्याचेर जे प्रमाणांत कोयर जाला, तो धोकादायक आसा. ताका लागून जमन खचपाक शकता. 2013 त जें जालें, तें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. जून 2013 त ढगफुटीक लागून उत्तराखंडांत हुंवार आनी पालसणां कोसळिल्लीं. 2004 च्या त्सुनामी उपरांतचें हें देशांतलें सगल्यांत व्हडलें संकश्ट आशिल्लीं. 100 वयर लोक मेल्ले. ऋशिकेशाच्या परमार्थ निकेतन गंगा घांटा वयली 15 फूट उंचायेची शंकराची मूर्ती मानेमेरेन उदका पोंदा गेल्ली. 3 लाख भक्त आडकल्ले. तांकां मागीर लश्करान वाटायले. तरीय चार लाख लोक बेपत्ता जाले.
उत्तराखंडांतल्या हाय अल्टिट्यूड प्लांट फिजिओलॉजी रिसर्च सेंटरचे संचालक प्रोफेसर एम सी नौटियाल हांणी सांगलें की, पर्यटकांचो आंकडो खूबच वाडला. ताका लागून सैमिक वनस्पतींचेरुय परिणाम जाला. उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांणी दोतोरांचो सल्लो घेवनूच तीर्थयात्रा करची अशें म्हणलां. आतां मेरेन 57 भक्त संवसाराक अंतरल्यात. सध्या बद्रीनाथाक सद्दां 16 हजार भाविक वतात. केदारनाथक 13 हजार, गंगोत्रीक आठ हजार तर यमुनोत्री आनी हेमकुंड साहिबाक दरेकी पांच हजार भक्त वतात . 2019 त विक्रमी 38 लाख भाविकांनी प्रवास केल्लो. तातूंतल्या 91 जाणांक मरण आयिल्लें. तर 2017, 2018 त दरेकी 112 भक्तांक मरण आयिल्ले, अशें एका अधिकाऱ्यान सांगलें