‘चार्टर ऑफ डिमांड’ हो कर्मचाऱ्यांचो अधिकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रकाश भिवशेटः नगराध्यक्षाचेर गैरसमज पातळावपाचो आरोप

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशें पालिका कर्मचारी संघटणेच्या मागणी पत्राक आमी कसलीच हरकत  घेवंक ना. आपली चूक लिपोवपा खातीर नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार ही कर्मचारी संघटणेची दिशाभूल करता. पालिका मंडळा मुखार संघटणेन दवरिल्लें मागणीपत्र मान्य करपाकूच जाय. कर्मचारी वर्गाचो तो अधिकार आसा, अशें नगरसेवक प्रकाश भिवशेट हांणी सांगलें.

23 जुलयाक जाल्ले पालिका मंडळाचे बसकेंत नगराध्यक्ष वायंगणकार हांणी पालिका कर्मचारी संघटणेचें चार्टर ऑफ डिमांड पत्र चर्चे खातीर बसकेंत हाडिल्लें. पूण हो विशय अर्दवट आनी चुकीचें पद्दतीन बसकेंत हाडलो. आपूण कर्मचारी संघटणे वांगडा बसका घेवन ह्या मागणीपत्राचेर खोलायेन चर्चा करची, अशी सुचोवणी बसकेंत केल्ली. ते उपरांत हो विशय फुडें धुकल्लो. वयली नोंद बसकेच्या इतिवृत्तांतांत नमूद जाल्या, अशें भिवशेट हांणी सांगलें. ते उपरांत आपणे स्वता फुडाकार गेवन संघटणे वांगडा पालिका मंडळाच्यो बसका घेतल्यो आनी हो विशय सोडोवपा खातीर यत्न केले. तरी लेगीत नगराध्यक्ष वांगणकार ही ह्या मागण्यांक म्हजी हरकत आशिल्ल्याचें पदाधिकाऱ्यांक सांगून ते विशीं तांचे मदीं गैरसमज पातळयता. पालिका मंडळाचे बसकेंतल्या चुकीच्या गजालींक आमी विरोध करतात. ताकाच लागून नगराध्यक्ष वायंगणकार सैरभैर जाल्या. हेच खातीर ती पालिका कर्मचाऱ्यां मदीं आपले विशीं गैरसमज पातळयता, असो आरोप भिवशेट हांणी केला.