चांदराचो रेल्वे दरवटो बंद करचो न्हय; गिरदोली ग्रामसभेंत मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव: चांदरा फाटलीं कितलींशींच वर्सा सुरू आशिल्लो रेल्वे दरवटो 1 मे सावन कायमचो बंद करपाचो निर्णय दक्षीण पश्चीम रेल्वेच्या प्रशासनान घेतला. हे विशींची जाहीर नोटीस काडिल्ली आनी विरोधी पक्ष फुडारी आनी कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमांव हांणी ह्या निर्णयाक आक्षेप घेतिल्लो. आतां गिरदोली ग्रामसभेंतूय लोकांची गैरसोय जावपाची आशिल्ल्यान भुंयारी मार्गा सयत रेल्वे दरवटो सुरू दवरपाची मागणी केल्या.

चांदरा मनीस नियंत्रीत रेल्वे दरवटो सुरवाते सावन सुरू आसा. फाटल्या वर्सा दक्षीण पश्चीम रेल्वे मार्गा वयल्या चांदरा हांगासरल्या दरवट्या कुशीच्या भुंयारी मार्गाचें काम पुराय केलें, आनी हो भुंयारी मार्ग वाहनां खातीर उक्तो केलो. ह्या कारणा खातीर आतां चांदरा फाटलीं कितलींशींच वर्सा सुरू आशिल्लो रेल्वे दरवटो कायमचो बंद करपाचो निर्णय दक्षीण पश्चीम रेल्वे प्रशासनान घेतलो. हे विशीं रेल्वे प्रशासना कडल्यान जाहीर नोटीस काडून चांदर चर्च सर्कल ते गिरदोली जंक्शनाक जोडपी मार्गा वयल्या रेल्वेचो मनीस नियंत्रीत रेल्वे दरवटो क्रमांक 18 हो 1 मे सावन कायमचो बंद करतले अशें सांगलें.

दयवटो बंद करचे पयलीं भुंयारी मार्गा सयत दरवट्या सावन कुशीक एक रेल्वे ओव्हर ब्रिजाची निर्मिती करून तो येरादारी खातीर उक्तो केल्ल्याची म्हायती दिली. उपरांत कुंकळ्ळीचे आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी ह्या निर्णयाचेर आक्षेप घेतिल्लो.

काल (आयतारा) गिरदोली पंचायतीचे ग्रामसभेंत नागरिकांनी रेल्वे क्रॉसिंगच्या रस्त्या वयल्यान चांदरा चर्चींत वचपी भावीक, विद्यार्थी, बाजारा खातीर वचपी लोक आनी गिरदोलीच्या थळाव्या लोकांच्या येवपा वचपाची गैरसोय जातली. तांची येरादारी सुरळीत जावपा खातीर भुंयारी मार्गा सयत रेल्वे दरवटो अशे दोनूय मार्ग सुरू दवरपाची गरज आसा अशी मागणी केली. दरवट्या कुशीच्या भुंयारी मार्गाची उंचाय उणी आशिल्ल्यान शाळेच्यो मिनी बशी, अ‍ॅम्बुलन्स हांकां तातूंतल्यान वचप कठीण जाता. आपत्कालीन वेळार ही मोटी समस्या जावंक शकता. शाळांनी वचपी भुरग्यांक, चांदरा चर्चींत वचपी भाविकांक हो मार्ग पयसुल्लो जातलो आनी पावसांत लोकांक त्रास जातले.

सरपंच सोनिया फेर्नांडीस हांणी सांगलें, रेल्वे दरवटो बंद जावपाची नोटीस जारी जातकूच रेल्वे मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, थळाव्या आमदाराक पत्रां धाडिल्लीं. आतां ग्रामसभेंत हो मुद्दो चर्चेक आयले उपरांत लोकांचे मागणे प्रमाण थाराव घेवन ग्रामसभेचोय थाराव रेल्वे मंत्रालया कडेन धाडून दितले अशें तांणी स्पश्ट केलें.