चलात, म्होंवा मूस पोसुया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हाेंवा मुसां पसून म्होंव काडपाचो वेवसाय गोंयांत व्हडलोसो ना. हांगा झाडां वयलें म्होंव काडपी लोकूय उणें जायत आसात. म्होंवा मूस पाळून तांचें पसून म्होंव मेळोवपाचो वेवसाय केल्यार बरो पयसो मेळटा. केपेंच्या डाॅन बाॅस्को वेवसायीक प्रशिक्षण संस्थेन (डीबीव्हीटीआय) हालींच पणजेच्या खादी आनी ग्रामोद्देग मंडळा वतीन म्होंवा मूस पोसपाची कार्यशाळा घेतली. तातूंत 23 जाणांनी वांटो घेतलो. 400 रुपया प्रवेश शुल्क दवरिल्लें.
म्होंवा मूस कशे हाताळपाचे, खंयच्या मोसमांत ते चड सक्रीय आसतात. खंयच्या मोसमांत झाडां फुलतात, मुसांक कशे सांबाळपाचे, तांकां खावपाक कितें आनी कशें दिवपाचें ताची म्हायती प्रशिक्षक पी. शालियो हांणी दिली. स्वावलंबना खातीर लोकांक मुखार हाडपाक डाॅन बाॅस्को संस्थेचे संचालक फादर मायकल डिकोस्ता हांणी सांगलें, लोकांक मुखार हाडपाक घाम गळोवचो पडलो. कारण मूस चाबतले ही भिरांत लोकां मदीं आसली. आॅक्टोबर 2020 त संस्थेन पयलो अभ्यासक्रम घेतलो आनी उपरांत 12 कार्यशाळा आयोजित केल्यो. आतां मेरेन उत्तर आनी दक्षीण गोंयांतल्या 340 जाणांनी हातूंत वांटो घेतला. फेसबुका वयल्यान आमी ह्या अभ्यासक्रमाचो सतत प्रचार करता. पयल्याच यत्नांत कांय लोकांनी बरें म्होंव एकठांय केलां.
कोरोनाक लागून साबार लोकांचो रोजगार बुडला. ताका लागून तांकां स्वावलंबी करपाक आमी ही कार्यशाळा घेतात. हो वेवसाय बरे भशेन करीत जाल्यार नोकरे परस चड जोडूं येता. खूब लोक हाचें प्रशिक्षण घेवपाक येतात, तें पळोवन खोशी भोगता, अशे फादर कोस्ता हांणी सांगलें.