ग्लेनमार्काच्या 20 कामगारांच्यो बदल्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तडकाफडकी बदली केल्ल्यान कामगारांचें धरणें आंदोलन

म्हापशें: कोलवाळ उद्देगीक वसणुकेंतल्या ग्लेनमार्क कंपनीन 20 कामगारांची तडकफडकी बदली नशीक (महाराष्ट्र) युनिटांत केल्या. ह्या निर्णयाच्या निशेधार्थ कर्मचारी वर्गान कंपनीचे भायर धरणें आंदोलन केलें. कर्मचारी संघटणेची स्थापणूक केल्ल्यानूच वेवस्थापनान ही कारवाय केल्ल्याचो आरोप आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी केलो.

बुधवारा सांजवेळा हें आंदोलन केलें. कंपनीत सुमार 13 वर्सां काम केल्ल्या कामगारांनी एकठांय येवन कामगार संघटणेची स्थापणूक केली. हे खातीर कंपनीच्या वेवस्थापनान 20 कामगारांची तडकाफडकी बदली केल्या. आमच्यो बदल्यो रद्द करच्यो हे मागणे खातीर कामगारांनी ग्लेनमार्क कंपनीच्या गेटीर हीं निदर्शनां केलीं आनी कंपनीच्या धोरणां आड घोशणा दिल्यो.

ह्या आंदोलनाचे असंघटीत कामगार म्हासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अण्णाजी धुमाळ हांणी फुडारपण केलें. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण कंपनीच्या वेवस्थापनान पुलिसांक आपयले. कोलवाळ पुलिसांनी आंदोलक कामगारांच्या फुडाऱ्यां कडेन उलोवणीं केली आनी हें आंदोलन बेकायदो आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. जाल्यार आंदोलक कामगारांनी सगले कायदेशीर सोपस्कार पुराय करुनूच हें धरणें धरिल्ल्याचो दावो केलो.

ग्लेनमार्क कंपनीचे अधिकारी ओमकार परब हांणी चर्चा करून कामगाराच्या दोन फुडाऱ्यांक वेवस्थापना कडेन उलोवपाक संद दितले अशें सांगलें. पूण वेवस्थापनान कामगारांक मेळपाक न्हयकार दिलो. कंपनीच्या कायद्या प्रमाण कंपनी आपल्या कामगारांची कंपनीच्या खंयच्याय फांट्यांत बदली करूंक शकता, तातूंत गैर अशें कांयच ना अशें कंपनीच्या वेवस्थापनान स्पश्ट केलें.

असंघटीत कामगार म्हासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अण्णाजी धुमाळ हांणी म्हणलें, ह्या प्रकरणांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांची भेट घेवन कामगारांच्या शिश्टमंडळान सविस्तर प्रस्न मांडला, ते प्रमाण तांणी उपाय काडपाचें आस्वासन दिलां. कामगार मंत्री बाबूश मोंसेरात हांचे कडेनूय बदल्यो रद्द करपा खातीर कंपनी कडेन उलोवणी करपाची विनंती केल्या. तशेंच कंपनी वेवस्थापनाची भेट घेवन सविस्तर चर्चा करतले अशेंय तांणी सांगलें.

हो संघर्शा खातीर संघर्श न्हय जाल्यार कामगारांच्या हेता खातीर लढो आसा. कंपनी वेवस्थापनान कायद्यार बोट दवरून कामगारांचे हीत सांबाळ्ळें ना जाल्यार आमकां लोकशाय पद्दतीन मागणी मान्य जाय मेरेन लढो चालूच उरतलो अशेंय धुमाळ हांणी स्पश्ट केलें.