ग्रीन पार्क जंक्शना लागसार एसटी थांबो?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सिंधुदुर्ग आनी बेळगांव जिल्ह्यांतल्या प्रवाशांची गैरसोय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन म्हामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) एसटी प्रवासी बशी म्हापशें बसस्टॅण्डाचेर रावनासतना भायले भायर पणजे वतात. ह्या बशींतल्यान येवपी प्रवाशांक ग्रीन पार्क जंक्शनाचेर देंवयतात. ताका लागून तांची गैरसोय जाता.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण राष्ट्रीय म्हामार्गाचें रुंदीकरण जायत सावन हो प्रकार चल्ला. करासवाडो चार रस्तो जंक्शनाचेर उड्डाणपूल बांदले उपरांत महाराष्ट्र परिवहन म्हामंडळाच्या सावंतवाडी- कुडाळ आनी दोडामार्गा वयल्यान येवपी एसटी बशी उड्डाणपुला वयल्यान वा सर्वीस रस्त्यान तशेंच कर्नाटक परिवहन म्हामंडळाच्यो चोर्लाघांट मार्गान येवपी एसटी बशीय थेट गिरी वाठारांतल्या ग्रीन पार्क जंक्शनाचेर वतात.

प्रत्यक्षांत ह्यो प्रवासी बशी करासवाडो उड्डाण पुला पोंदच्यान म्हापशें शारांत वचपाक जाय. कारण तांचो थांबो कदंब बस स्टॅण्डाचेर आसा. पूण बस चालक ह्यो बशी शारांतल्यान व्हरनात आनी म्हापश्यां येवपी प्रवाशांक ग्रीन पार्क जंक्शनाचेर देंवयतात. महाराष्ट्रांतल्यान म्हापश्यां येवपी भोवतेक प्रवासी हे दुयेंती आसतात. ते उपचारा खातीर जिल्हो हॉस्पिटलांत आयिल्ले आसतात.

ग्रीन पार्क जंक्शनाचेर देंवयिल्ल्या प्रवाशांत थंयच्यान दुसरी बस धरून म्हापशें बस स्टॅण्डाचेर येवचें पडटा. थंयच्यान तिसरी बस धरून जिल्हो हॉस्पिटला वटेन वचपी तिसरी बस धरची पडटा. आदीं ते प्रवासी कोर्ट जंक्शन वा पेडें जंक्शना वयल्यान आयिल्ल्या बशींतल्यान थेट जिल्हो हॉस्पिटला मुखार देंवताले. ताका लागून तांकां दुसरी, तिसरी बस बदलची पडनाशिल्ली. त्यो बशी म्हापशें शारांत येनासतना भायले भायर ग्रीन पार्क जंक्शनाचेर व्हरतात, ताका लागून जावपी गैरसोय पयस करची, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतल्या प्रवाश्यांनी केल्या.

बस स्टॅण्डाचेर एसटीचें वेळापत्रक लावचें…

कदंब परिवहन म्हामंडळाच्या नेमा प्रमाण शेजारच्या राज्यांतल्यान येवपी राज्य परिवहन मंडळाच्या प्रवासी बशींनी म्हापशें बस स्टॅण्डाचेर थांबो घेवपाकूच जाय. पूण ते घेनात. म्हापशेंच्यान परतून वचपी बशी मात म्हापशें बस स्टॅण्डाचेर हाजेरी लायतात. मात त्यो लेगीत नव्या बस स्टॅण्डा वयल्यानूच परतून वतात. बस स्टॅण्डाचेर ह्या बशींचें येवपा- वचपाचें वेळापत्रकूय लावंक ना. ताका लागून प्रवाशांची गैरसोय जाता. ताका लागून ह्या बशींचें वेळापत्रक बस स्टॅण्डाचेर लावचें, अशी मागणी प्रवाशांनी केल्या.

एसटीची जापसालदारकी कदंबा कडेन…

आंतरराज्य एसटी बशी नोंदणी विभाग फक्त पणजी बस स्टॅण्डाचेर आसा. हेर बस स्टॅण्डांचेर तशी वेवस्था ना. ते भायर येरादारी खात्या कडेन ह्या बशींचें वेळापत्रक ना तशेंच बस स्टॅण्डा वयल्या थांब्या विशीं कांयच म्हायती ना. कारण ही सगळी जापसालदारकी कदंब म्हामंडळा कडेन दिल्या.