गोवा डॅरीच्यो वेंचणुको फाल्यांच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः सांत आंद्रेंचे सहकारी दूद उत्पादक संस्थेचे अध्यक्ष रमेश एडाथाडन हांणी, वेंचणूक प्रक्रिया सुरू जाले उपरांत न्यायालयाक हस्तक्षेप करपाक मेळना, अशें निरिक्षण मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत याचिका दाखल केल्ली. ती याचिका खंडपिठान भायर मारल्या. ह्या निवाड्याक लागून गोवा डॅरीच्यो 19 जूनाक वेंचणुको थारायिल्ले प्रमाण जातल्यो.

रमेश एडाथाडन हाणें गोवा डॅरीचे वेवस्थापन समितीचे वेंचणुकेंत उमेदवारी अर्ज दाखल केल्लो. संबंदीत संस्थेन नेमा प्रमाण 270  दीस दूद पुरवण करप गरजेचें आशिल्लें. ते प्रमाण वेंचणूक लडोवपा खातीर गरजेच्यो आशिल्ल्यो अटी पुराय जायनात, असो दावो करुन वेंचणूक अधिकाऱ्यान ताचो अर्ज भायर मारिल्लो. ते उपरांत एडाथाडन हाणें मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत आव्हान दिल्लें. तशेंच ते याचिकेचेर निवाडो जाय मेरेन वेंचणुको स्थगीत दवरपाची मागणी केल्ली. हे याचिकेक हेर दोगा वांगड्यांनी विरोध करून खंडपिठांत हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या. ह्यो सगळ्यो याचिका एकठांय करून खंडपिठान सुनावणी घेवन वयलें निरिक्षम नोंद केलें आनी याचिका भायर मारली.