गोवा टॅक्सी अॅपांत वांटेकार जावप्यांक 2 वर्सां कर माफ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकाराची टॅक्सी धनयांक ऑफर, अॅपाक मंत्रीमंडळाची मान्यताय

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : फाटले कांय म्हयने चर्चा आशिल्ल्या गोंय टॅक्सी अॅपाक अखेर राज्य मंत्रीमंडळान सोमारा विशेश मंत्रीमंडळ बसकेंत मान्यताय दिली. ह्या अॅपांत वांटेकार जावपी टॅक्सी धनयांचो दोन वर्सांचो कर माफ करतले, अशी घोशणा येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना केली.
मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वीत जावपा पयलीं गोवा टॅक्सी अॅपाक मंजुरी दिवन ताची विमानतळार अंमलबजावणी करतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कांय दिसां पयलीं जाहीर केल्ले. ते भायर अॅपांत वांटेकार जावपाक गोंय पर्यटन विकास म्हामंडळा कडेन (जीटीडीसी) नोंदणी करपाचे आवाहन तांणी केल्लें. पेडणें म्हालांतल्या टॅक्सी धनयांक अॅपांत प्राधान्य दितले, अशेंय तांणी म्हणिल्लें. ते प्रमाण मांद्रें मतदारसंघांतल्या टॅक्सी धनयांनी अॅपांत नोंदणी केल्या. पूण पेडणें मतदारसंघांतल्या धनयांनी अॅपांत वांटेकार जावपाक न्हयकार दाखयला. विमानतळार काळ्यो-हळडुव्या टॅक्सी कावंटराची मागणी तांणी लावन धरल्या. हे फाटभुंयेर सरकारान अॅपाक मंजुरी दिवन ह्या विशया वयल्यान सुरू आशिल्लो विरोध चेपपाचो यत्न केला.