गोमंतक मराठा समाजाचो आयज शिश्यवृत्ती भेटोवपाचो सुवाळो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांव ः गोमंतक मराठा समाज मुरगांव म्हाल समिती आनी महिला समिती हांच्या जोड पालवान फाल्यां, आयतारा, 18 सप्टेंबराक सकाळीं 9.30 वरांचेर वास्कोच्या स. डाॅ. वेरेंकार इमारतींतल्या सभाघरांत गोमंतक मराठा समाज मुरगांव म्हालांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती भेटवण सुवाळो आनी शिक्षक दीस सुवाळो आयोजीत केला.
ह्या सुवाळ्या विशींची एक बसका गोमंतक मराठा समाज, मुरगांव म्हाल महिला समाज अध्यक्षा शुभांगी नार्वेकार हांच्या निवासस्थानार अध्यक्ष कृष्णा तोरसकार हांचे उपस्थितींत हालींच जाली.
ह्या वेळार विंगडविंगड विशयांचेर चर्चा जाली. समाज भावांच्या विद्यार्थ्यांक शिक्षणांत उत्कृश्ठ कामगिरी केल्ले खातीर शिश्यवृत्ती भेटयतले. ह्या सुवाळ्याक विद्यार्थ्यांच्या पालकांनीय मुजरत हाजीर रावचें अशें समितीन आवाहन केलां.
तशेंच शिक्षक दिसा निमतान समाजाच्या निवृत्त शिक्षकांचो आनी विद्यमान शिक्षकांचो ह्या वेळार भोवमान करतले. हे विशींचे जाल्ले बसकेक समाज भाव व्हडा संख्येन हाजीर आसले.
फाल्यां, आयतारा जावपी ह्या सुवाळ्यांक समाजभावांनी मुजरत हाजीर रावचें अशें आवाहन केलां.