गोंय हें गोंय दवरपाक अस्मिताय सांबाळपाची गरजः धेंपो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांवां जाली पेटूल कार्यावळ; साबार पुस्तकां, शिक्षणीक साहित्य, सीडीचें लोकार्पण

मडगांव : आमचें सुपुल्लें गोंय जर गोंय दवरपाक जाय, जाल्यार आमची अस्मिताय सांबाळपाक जाय. बाल साहित्य हें खूब म्हत्वाचें. पयलींच जाण्टे काणयो सांगताले. तातूंत बोध, उपदेश आसतलो. खाजगी आनी वेवसायीक जिणेंत म्हाका ताची खूब फावटी याद जाल्या. त्या काणयांतल्यान मनीस आपलें चरित्र घडयताले. गोंयचें पेटूल ल्हान भुरग्यां मेरेन पावोवपाची खूब गरज आसा, अशें मत उद्देगपती श्रीनिवास धेंपो हांणी उक्तायलें.

हांगाच्या रवीद्र भवनांत कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्ले पेटूल (बाल साहित्य आनी शिक्षणीक साहित्याची कार्यावळ) कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्यावरणमोगी राजेंद्र केरकार, गोंय शालांत मंडळाचे चॅरमन भगिरथ शेटये, रोझरी महाविद्यालचे प्रशासक फादर गेब्रिएल कुतिन्हो, स्कूप इंडस्ट्रीजचे संचालक संजीता संजीव नायक आनी सांघवी संजीव नायक, तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हाजीर आशिल्ली.

धेंपो हांणी सांगलें, सोशल मिडिया हें आमचें मुखार आव्हान आसा. ती वायट न्हय. तिचो बरो वापर करूंक जाय. जर भुरग्यांक वाचपाक पासियेंश ना, जाल्यार तांणी डिजिटल माध्यमांचेर वचून वाचन करपाक जाय. जो वाचता ताचें व्यक्तीमत्व सुदारता. जीण पर्जळीत जाता. गोंय हें पर्यटनांतूच न्हय, तर सर्जनशील कला आनी हेर कलांच्या मळा वयलें राष्ट्रीय केंद्र जावपाक शकता.

तांणी म्हणलें, रोजगाराची भास तर इंग्लीश, कोंकणी कित्याक जाय, अशें म्हाकाय दिसतालें. मात जेन्ना हांव वेवसायांत भितर सरलों, तेन्ना कोंकणीची गरज खरपणान जाणवली. आवयभास उलयले बगर आपलें चरित्र घडना. कोविडाक लागून वायट जालें, मात बऱ्यो गजालीय घडल्यो. जीं पु्स्तकां फाटल्या 10 वर्सांत वाचूंक नाशिल्लीं तीं वाचलीं. मनीस जितलो वाचता तितलो बुदवंत जाता. ताचे विचार सुदारतात.

कोंकणी भाशा आमी राखून दवरपाची गरज आसा. आमी संस्कृताय विसरपाक फावना. ती जपपापक भाशेची गरज आसा. तिचो वापर केलो ना जाल्यार गोंया मुखार साबार आव्हानां उबीं रावपाक शकतात, अशी भिरांत तांणी उक्तायली.

ह्या वेळार केरकार हांचे हस्तुकीं ज्योत्स्ना प्रकाशनाच्या अणकारींत पुस्तकांचो लोकार्पण सुवाळो जालो. उपरांत मुखेल धेंपो हांचे हस्तुकीं र्इ- पुस्तकां लोकर्पण जालें. संजीता आनी सांघवी संजीव नायक हांचे हस्तुकीं शिक्षणीक साहित्याचें लोकार्पण जालें. भगिरथ शेटये आनी फादर कुतिन्हो हांचें हस्तुकीं शाणी-मस्ती 7 सीडीचे लोकार्पण जालें.

अन्वेषा सिंगबाळ हांणी येवकार दितना म्हणलें- 2015 वर्सा पयलें शाणी मस्तीचें उक्तावण सुवाळो लागींच्यान अणभवतालें. पेटूल ही कार्यावळ पुराय गोंयभर जाल्यांत. बाल साहित्य भुरग्यांच्या वोंठार खेळचें होच हावेस आसलो. कोंकणी भास नवे पिळगे मेरेन पावची. पेटूलांत हजारांनी भुरगीं हे माचयेर नाचलीं. आयजूय 100 वयर भुरग्यांनी नाच सादर केलो. सगल्या शिक्षणीक संस्थांनी कोंकणी साहित्य पावचें. समग्र शिक्षण खात्याचे वतीन कोंकणी पुस्तकां सरकारी शाळांनी पावयतले म्हणपाची तजवीज सरकारा वतीन केल्या. फुडारांत आमी सरकारा वांगडा काम करपाक सोदतात. उपकार उल्हास गांवकार हांणी मानले.