गोंय ही योगभूंय जातली: मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आचार्य बाळकृष्ण हांकां लोकमान्य मातृभूंय पुरस्कार

पणजी : सन, सँड अॅंड सी अशी नामना आशिल्ल्या गोंयांत योगाचो वावर व्हड प्रमाणांत सुरू आसा. गोंय ही योगभूंय जातली. योगा खातीर रामदेव बाबा हांकां फावो ते सहकार्य करपाची गोंय सरकाराची तयारी आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

पणजेंत आयतारा लोकमान्य मातृभूंय पुरस्काराचें वितरण जालें. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें हस्तुकीं पतंजली आयुर्वेद संस्था हरिद्वारचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी आचार्य बाळकृष्ण हांकां लोकमान्य मातृभूंय पुरस्कार भेटयलो. ह्या वेळार लोकमान्य मल्टिपर्पज सोसायटीचे अध्यक्ष किरण ठाकूर, योग गुरू रामदेव बाबा, ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज हांची हाजेरी आशिल्ली.

गोंय हें नामनेचें पर्यटन थळ आसा. आध्यात्मीक तशेंच वेलनेस पर्यटनाक गोंयांत वाव आसा. गोंयांत योगाचो वावर सुरू आसा. आत्मनिर्भर भारता खातीर योगाची गरज आसा. योग शिक्षणा खातीर रामदेव बाबा हांकां फावो तें सहकार्य करपाची गोंय सरकाराची तयारी आसा अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.

हरिद्वार हांगा पतंजली संस्थेंत आचार्य बाळकृष्ण महाराज हे मोटो वावर करतात. आयुर्वेद उपचार पद्दतींत संशोधन तशेंच डॉक्युमेंटेशनचो वावर तांणी केला. तांचो वावर पळोवपाची संद म्हाका मेळ्ळी. आयुर्वेद ही प्रभावी उपचार पद्दत आसा. 1991 सावन जें संशोधन आयुर्वेदांत सुरू आसा, ताचो अभ्यास करपाची संद म्हाका मेळ्ळ्या. रामदेव बाबा, आचार्य बाळकृष्ण हांकां लागून योगा, आयुर्वेद हांचो प्रसार देशात सुरू आसा. हातूंतल्यान भलायकी सुदारणा जावपा सयत रोजगार तयार जावप शक्य आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मुखेल सोयरे म्हूण उलयतना सांगलें.