गोंय सरकाराचो उदयपुरात ‘गोंय@60’. उत्सव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजीः गोंय मुक्तीच्या हिरक महोत्सवा निमतान गोंयांत आशिल्ल्या पर्यटन सुविधांची म्हायती दिवपा खातीर गोंय पर्यटन खात्या वतीन वेगवेगळ्या राज्यांत ‘गोंय@60’. उत्सव मनयतात. गुजरात राज्यांतल्या अहमदाबाद हांगच्या उत्सवा उपरांत 16 तें 18 सप्टेंबर मजगतीं राजस्थानांतल्या उदयपूर शारांत हो उत्सव जातलो. ते उपरांत वाराणसी, मदुराय, तिरुवनंतपुरम आनी म्हैसुरांत ह्या उत्सवाचें आयोजन करतल
गोंय पर्यटन खात्याचो उपसंचालक राजेश काळे हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. ह्या वेळार उपसरवेवस्थापक दीपक नार्वेकार, म्हायती अधिकारी ऑलविन परेरा, सहाय्यक पर्यटन संचालक रॉडीन मस्कारेन्हास आनी पालवी म्हायती अधिकारी किरण मुन्नानकार हाजीर आशिल्ले.
उदयपुरांत जावपी उत्सवात राजस्थानांतल्या लोकांक गोंयचे खाण, संगीत, नाच, संस्कृती आनी परंपराची वेगवेगळ्या कार्यावळींवरवीं म्हायती दितले. गोंयची दी क्लिक्स, स्टील ही बँडां तशेंच गोंयच्या नाच पंगडा वरवीं सादर जावपी लोकनाच हे उत्सवाचें मुखेल आकर्शण आसतलें. किंग मोमो फेस आफ गोवा कार्नवाल ही मिरवणूक उत्सवाच्या उक्तावणा वेळार काडटले.
ह्या उत्सवा वरवीं गोंय मुक्ती उपरांत गोंय राज्यान सुशासन, खेळ, कला आनी संस्कृती, शिक्षण, भलायकी आनी हेर मळांनी केल्ल्या केल्ल्या उल्लेखनीय वावराची पर्यटकांक म्हायती गुंतवणुकदारांक दिवन तांका गोंयां येवपाक तयार करपाचो हेत ह्या उत्सवा फाटल्यान आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां.
उदयपुरा उपरांत वाराणसी (उत्तर प्रदेश) मदुराय (तामिळनाडू), तिरुवनंतपुरम (केरळ) आनी म्हैसूर (कर्नाटक) हांगा 23 सप्टेंबर तें 14 ऑक्टोबर मजगतीं हे उत्सव जातले.