गोंय युवक काँग्रेसाची सूत्रां जॉएल आंद्रादा कडेन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः मिरामारच्या मेरियॉट रिसोर्टांत जाल्ले एके खाशेले कार्यावळींत गोंय प्रदेश युवक काँग्रेसची सूत्रां नवनिर्वीचीत अध्यक्ष जॉएल आंद्राद हाणे स्विकारली. भारतीय युवक काँग्रेस्ची सचीव आनी गोंय प्रभारी रिची भार्गव आनी प्रदेश काँग्रेस समितीचो आदले अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी आंद्रांत आनी ताच्या पंगडाक सूत्रां प्रदान केली.
गोंय प्रदेश युवक काँग्रेशीक कृतिशील करून कार्यकर्त्यां मदीं उमेदीनचें नवें वातावरण तयार करपाचें काम आमी करतले अशें आंद्राद आनी तांच्या पंगडान समिती स्थापन सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें. म्हजो मार्गदर्शक आनी मँटोर गिरीश चोडणकार आनी रिची भार्गव हिचे उपस्थितींत युवक काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रां हातांत घेतना म्हाका भोव खोस जाता. काँग्रेस पक्ष आनी ताचें नेतृत्व करतात ताणी आपल्याचेर जो विस्वास दाखयला तो खरो करून दाखोवपाची म्हजो आनी म्हजे टिमीचो प्रामाणीक यत्न आसतलो अशें आंद्राद हाणे ह्या वेळार सांगलें.
भारत जोडो यात्रेत आपणे घेतिल्लो अणभव समृद्ध असो आसा. सामाजीक, राजकी आनी अर्थीक विशयांक वाचा फोडपी ही यात्रा आसा. देशांतले लोक सध्या म्हारगाय, बेरोजगारी आनी जायते तरेचे अन्याय सोसतात. तांची तातूंतल्यान सुटका करून तांका जगपाक नवी उमेद दिवप हो हे यात्रेचो हेत आसा अशें आंद्राद हाणे सांगलें. लोकां खातीर अच्छे दिन हाडपाचो दावो करून सत्तेर आयिल्ल्यांक भारत जोडो यात्रेचो हुस्को जाला अशेंय ताणे सांगलें.
16 जानेवारी हो गोंयां खातीर इतिहासीक दीस आसा. ह्या दिसा 1967 वर्सा गोंयांत ओपिनयन पोल जाल्लो. ताका लागून गोंयचो फुडार निश्चीत जाल्लो. युवक काँग्रेशीची सूत्रां हातांत घेवपाक हाचे परस बरो दीस नाशिल्लो. ओपिनयन पोल जांवन 50 वर्सां उलगलीं तरी आमची वळख तिगोवन दवोरपा खातीर आमकां संघर्श करचो पडटा अशें ताणे फुडें सांगलें.
गिरीश चोडणकार हांणी युवक काँग्रेशीक घुवळी वखदां, बेरोजगारी, शिक्षण ह्या प्रश्नांक प्राधान्य दिवपाचें आवाहन केलें. राज्यांतल्या भाजपा सरकारान सध्या जें कितें चलयलां तें उक्ताडार हाडपा खातीर यत्न करपाचो सल्लो तांणी आंद्राद आनी ताच्या पंगडाक दिलो. उत्तर गोंय युवक काँग्रेस अध्यक्ष रेनाल्डो रुझारियोन काँग्रेस पक्षाक तरणाट्यांची गरज  आसा आनी ह्या माध्यमांतल्यान पक्ष परत एक फावट घडमूट जातलो अशी आस्त ताणे उक्तायली. दक्षीण गोंय युवक काँग्रेसअ अध्यक्ष महेश नाडरान काँग्रेसाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी हाचें उपकार मानले. पक्षा खातीर आमच्या कामाक आतां खऱ्या अर्थान सुरवात जाल्या. राज्यांत काँग्रेस पक्ष घटमूट करपा खातीर आमी वावुरतले अशें तांणे सांगलें.