गोंय मुक्तीक जाल्ल्या कळावाचो लेखकांनी सोद घेवचो

डाॅ. प्रकाश वझरीकार हांच्या दोन पुस्तकांचें प्रकाशन करतना मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत. कुशीक अरूण साखरदांडे, दीपक वायंगणकार, झिलू गांवकार आनी हेर मानेस्त (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डाॅ. प्रमोद सावंत ः डाॅ. प्रकाश वझरीकार हांच्या दोन पुस्तकाचें प्रकाशन
भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचल ः भारत देश 15 आॅगस्ट 1947 स्वतंत्र जालो. उपरांत लागीं लागीं 14 वर्सांनी गोंय मुक्त जालें. गोंयाक मुक्तताय मेळपाक इतलो कळाव कित्याक जालो ? गोंयचे मुक्ती खातीर कितल्याश्याच लोकांक आपले जीव वगडावचे पडले.  हें षडयंत्र कोणें रचलें ? हाचो सोद लेखकांनी घेवपाची गरज आसा. त्याच वेळार स्वातंत्र्य मेळिल्लें जाल्यार कितल्याश्याच लोकांचे प्राण वांचतले आसले. ताका लागून गोंय मुक्तीच्या कळावाक कोण जापसालदार आसा हाचो सोद घेत ताचेर लिखाण जावप गरजेचें. गोंय मुक्ती खातीर लोकांक आपले जीव वगडावचें पडले हे खातीर म्हाका दुख्ख भोगता अशें मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.  
सांखळे खेडेकार सभाघरांत डाॅ. प्रकाश वझरीकार हांच्या भूंय म्हजी भांगराची आनी होमखंड ह्या दोन पुस्तकांचें प्रकाशन करतकच मुख्यमंत्री उलयताले. हुतात्मा बाळा राया मापारी तशेंच हेर कितल्याश्याच क्रांतिवीरांनी बलिदान दिलें तांचे स्मृतीक हांव वंदन करतां अशें डाॅ. सावंत हांणी म्हणलें.
गोंय मु्क्तीक जो कळाव जाला ताका कोण कारण हें कळप गरजेचें आसा. लेखकांनी ताचो खोलायेन सोद घेवचो आनी तशें लिखाण करपाची गरज आसा अशेंय तांणी सांगलें. डाॅ. प्रकाश वझरीकार हे समाजीक भान दवरून लिखाण करपी लेखक आसात. सैम, समाज हाचे वांगडाच समाजीक जाणविकाय दवरतना समाजीक बदलांचो वेध तांणी लेखनांतल्यान घेतला अशें तांणी सांगलें.
फाटलीं दोन वर्सां कोविडाक लागून गोवा कोंकणी अकादेमी, मराठी अकादमी आदीं संस्थांक अपेक्षीत अर्थीक आदार करूंक मेळ्ळो ना. आतां मार्ग मेकळो जाला. आतां सगले तरेचें सहकार्य दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आनी विद्यालयांतल्या वाचपघरांतलीं पन्नास टक्क्यां परस चड पुस्तकां वाचनाविणें तशींच पडून आसतात अशी खंत उक्तायली.  वाचन संस्कृती रुजोवपा खातीर विशेश काम करपाची गरज आसा अशेंय तांणी म्हणलें.
ह्या वेळार गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष अरूण साखरदांडे हांणी वझरीकार हांच्या पुस्तकांचेर विचार मांडले. पुस्तकांचेर चर्चा जावपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें आनी गोवा कोंकणी अकादेमीच्या येवजणांची माहिती दिली.
उपजिल्हाधिकारी दीपक वायंगणकार हांणी स. मापारी हांच्या योगदानाची माहिती दिली. झिलू गांवकार हांणी प्रकाशक आनी लेखक हांकां ज्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटा त्यो मांडल्यो. दीपराज सातार्डेकार हांणी पुस्तकांचेर भाश्य केलें.