गोंय डेरीच्या प्रशासकी मंडळाची मुजत वाडयली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सहकार खात्या कडल्यान आदेश जारी

पणजी, खास प्रतिनिधी ः सहकारी निबंधकान शुक्रारा वट्ट चवदा संचालकांक अपात्र थारायल्ले, तातूंत स सध्याचे आनी आदले आठ संचालक आसात. ते उपरांत डेरीच्या वेव्हाराचेर नदर दवरपा खातीर सरकारान तात्काळ नागरी सेवा अधिकारी पराग नगर्सेकार हांच्या अध्यक्षते खाला एप्रिल २०२३ त तीन वांगड्यांची प्रशासकीय समितीची नेमणूक केल्ली. आतां सरकारान हे समितीची स म्हयने मुजत वाडयल्या. आतां ही समिती 20 एप्रिल 2024 मेरेन डेरी वेवसायाचेर नदर दवरतली.
संचालक मंडळान आनी वेवस्थापकीय संचालकान घेतिल्ल्या अयोग्य निर्णयाक लागून गोंय डेरी कंपनीक 6 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां अशी कागाळ रमेश नायक हांणी 2017 वर्सा सहकारी निबंधका कडेन केल्ली. हे कागाळी प्रमाण तेन्नाच्या सहकारी निबंधकान फाटल्या कांय वर्सां सावन ह्या प्रकरणाची चवकशी सुरू केल्ली. ते उपरांत डेरी वेव्हाराचेर नदर दवरपाक प्रशासकांचीय नेमणूक जाली. फाटल्या वर्सा गोंय डेरीची वेंचणूक जाले उपरांत नव्या संचालक मंडळान ताबो घेतलो. हे मंडळ दुदाचें उत्पादन वाडोवपाचे यत्न करता आसतनाच सहकारी निबंधक विशांत गावणेकारान 21 एप्रील 2023 दिसा राजेश फळदेसाय, उल्हास सिनारी, विठोबा देसाय, विजयकांत गांवकार, गुरुदास परब, बाबूराव देसाय हांचे सयत कांय म्हयन्यां आदीं राजिनामो दिल्ल्या माधव सहकारीक अपात्र थारायलो . राजिनामो दिल्ल्या माधव सहकारी सयत सात संचालकांक सहकारी निबंधकान अपात्र थारायिल्ल्यान आनी एका संचालकान राजिनामो दिल्ल्यान उरिल्ल्या मंडळांतले उदय प्रभू, नितीन प्रभुगांवकार, फालो बाबू देवू आनी श्रीकांत नायक हांकांय काडून उडयले.
सहकारी कायद्या बसकेंत गणपुर्ती खातीर 50 टक्के संचालकांची गरज आसता. पूण गोंय डेरीक इतली तांक नाशिल्ल्यान डेरी खातीर तीन वांगड्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केल्या अशें निबंधक गावणेकारान त्याच वेळार आदेशांत सांगिल्लें. हे समितीचो कार्यकाळ आतां सोंपला. पूण, सरकारान हे समितीची मुजत आनीक 6 म्हयने वाडयल्या.