गोंय जातलें फिल्म हब, फिल्म सीटी दोन-तीन वर्सांत जातली पुराय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-कोंकणी सिनेमान इफ्फींत मेळयल्या सुवा, चित्रपट महोत्सवाचें दबाज्यान उक्तावण

पणजी: चित्रपट महोत्सवांत कोंकणी चित्रपटान लेगीत आतां सुवात मेळयल्या. अंदूंच्या महोत्सवांत गोंयच्या 7 चित्रपटांचें प्रदर्शन जातलें. चित्रपट निर्मिती वाडून गोंय हे फिल्म हब जातलें. फिल्म सीटी दोन ते तीन वर्सांत पुराय जातली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

‘कॅचींग डस्ट’ ह्या चित्रपटान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचें सोमारा सांजे उक्तावण जाले. केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग ठाकूर हांचे हस्तुकीं महोत्सवाचें उक्तावण जालें. केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण राज्यमंत्री एल. मुरूगन, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, सभापती रमेश तवडकार तशेंच सिने कलाकारांची हाजेरी आशिल्ली. माधुरी दिक्षीत, सनी देओल, शाहीद कपूर, करण जोहर हांचे हाजेरीक लागून उक्तावण सुवाळ्याक एक वेगळोच ग्लॅमर आयलो.

गोंय हे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचें कायमस्वरूपी केंद्र आसा. 2004 सावन दर वर्सा सेगीत गोंयांत इफ्फी जाता. 54वो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 28 नोव्हेंबर मेरेन चलतलो. इंडियन पॅनोरेमा, सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड, कॉंपिटेशन सेक्शन, प्रिमियर मेळून अदमासे 300 चित्रपटांचें प्रदर्शन महोत्सवांत जातलें. चित्रपट प्रदर्शन वगळून ओपन फोरम, मास्टर क्लास अशो कार्यावळी जातल्यो.

फुडलो महोत्सव ‘भव्यदिव्य’

सैमीक आनी सांस्कृतीक नदरेन समृद्ध गोंयांत 2004 सावन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सुरू आसा. गोंयांत चित्रपट निर्मितीक उर्बा दिवन फिल्म हब करपाचे यत्न आसात. फिल्म सीटी उबारपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. फुडल्या दोन ते तीन वर्सां भीतर फिल्म सीटी पुराय जातली. संवसारांत जे 14 व्हड चित्रपट महोत्सव जातात, तांतूंत इफ्फीचो आस्पाव आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

2047 मेरेन इफ्फी जातलो नंबर वन

2047 मेरेन भारताचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हो संवसारांतलो पयल्या नंबराचो महोत्सव जातलो, अशी आस्त केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी उक्तायली. भारतांत चित्रीकरण जावपी विदेशी चित्रपटां खातीर अनुदानाची रक्कम 30 टक्क्यां वयल्यान 40 टक्के करपाचो निर्णय जाला. हाका लागून भारतांत चित्रीकरण जावपी विदेशी चित्रपटांक 30 कोटी मेरेन मजत मेळप शक्य आसा.

देशाचो मनरिजवण उद्देग तिसरे सुवातेर येतलो

भारताचो माध्यम आनी मनरिजवण उद्देग सध्या पांचवे सुवातेर आसा. फुडल्या तीन वर्सांत देशाची अर्थवेवस्था संवसारांत तिसरे सुवातेर पावतली. तेच प्रमाण देशाचो माध्यम आनी मनरिजवण उद्देग लेगीत तिसरे सुवातेर पावतलो, असो विस्वास केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी उक्तायलो.

सुरवातीक मनरिजवणाच्यो कार्यावळी जाल्यो.

महोत्सवाच्या उक्तावणा उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हांचे हस्तुकी फिल्म बाजाराचें उक्तावण जालें.

5 हजार पोरण्यां चित्रपटांचे डिजिटायझेशन

केंद्र सरकारा वतीन 5 हजार पोरण्यां चित्रपटांचे डिजिटायझेशनाचें काम हातांत घेतला. ताका लागून ज्या चित्रपटांचे रीळ पेड्ड्यार जाल्यात, ते चित्रपट लेगीत आतां नवे पिळगेक बऱ्यार्य्ज्यांत पळोवपाक मेळटले, अशें मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी सांगलें.