गोंय कांय वर्सां भितर जातलें रिणमुक्त

छत्तीसगडांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. कुशीक रमण सिंग आनी हेर फुडारी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्रीः राज्यांत सर्वोत्कृश्ट अर्थीक वेवस्थापनाचो दावो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : रिणाचें प्रमाण उणें करपा खातीर गोंयान अर्थीक वेवस्थापन सुरू केलां. सर्वोत्कृश्ट अर्थीक वेवस्थापनाक लागून फुडल्या कांय वर्सांनी गोंय रिणमुक्त जातलें. मुळाव्या सुविधां खातीर राज्य सरकार आतां सीडबी, नाबार्ड सारक्या संस्थे कडल्यान उण्या कळंतरान रीण घेतलें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां.

राजनंदगाव – छत्तीसगडांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी ही म्हायती दिली. भारतीय जनता पक्षाचे परिवर्तन यात्रे खातीर मुख्यमंत्री दोन दीस छत्तीसगड राज्यांत आसात. ह्या वेळार पत्रकार परिशदेंत तांणी ही म्हायती दिली. पत्रकार परिशदेक छत्तीसगड भाजपाचे फुडारी रमणसिंग आनी हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले.

गोंयांतलो खण उद्देग बंद आसा. कोरोनाच्या काळांत पर्यटन वेवसाय लेगीत बंद आशिल्लो. हाका लागून राज्याचे येणावळीचेर परिणाम जालो. खण वेवसाय सुरू करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. पर्यटन आदल्या सारकें नेटान सुरू जालां. हाका लागून राज्याची येणावळ वाडपाक लागल्या. रिणाचें प्रमाण उणें जावचें, अशे तरेन अर्थीक वेवस्थापन सुरू आसा. हाचे फुडें आतां सीडबी, नाबार्ड सारक्या उणें कळंतर आशिल्ल्या संस्थां कडल्यान सरकार रीण घेतलें. हाका लागून कांय वर्सांनी गोंय राज्य रिणांतल्यान मुक्त जातलें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.

देशांत समान नागरी कायदो लागू जावपाक जाय

समान नागरी कायदो गोंयांत आसा. समान नागरी कायदो लागू करपी गोंय हें देशांतलें पयलें राज्य आसा. पुराय देशांत समान नागरी कायदो लागू जालो जाल्यार बरी गजाल जातली. समान नागरी कायद्याक आपलो येवकार आसा, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.

छत्तीसगडांत काँग्रेसीचें सरकार आसले तरी केंद्र सरकारान 2 लाख कोटींची अर्थीक मजत पुराय कार्यकाळांत दिल्या. हाचो योग्य तरेन वापर करप छत्तीसगड काँग्रेस सरकाराक जमूंक ना. काँग्रेस सरकार भ्रश्टाचारी आसा. हाका लागून निधीचो गैरवापर जालो, असो आरोप मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी काँग्रेस सरकाराचेर केलो.

भाजपाक लागून सनातन धर्म सुरक्षीत

काँग्रेस प्रणीत इंडिया आघाडीचे सनातन धर्म नश्ट करपाचे यत्न आसात. भाजप सरकाराक लागून हे यत्न येसस्वी जावचे नात. भाजपाक लागून सनातन धर्म सुरक्षीत आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें. भाजपाचें सरकाराचे सगळे मुख्यमंत्री वेंचणुके आदीं कामगिरीचें अहवाल सादर करता. गोंयांत आपणे हो अहवाल सादर केला. छत्तीसगडाच्या काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांनी कामगिरीचो अहवाल सादर करचो, अशी मागणी तांणी केली.